Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Main Operating Base Volkel; Volkel, 8 augustus 2001

De grootste F-16 Basis in Nederland; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Tegenwoordig is Volkel het grootste F-16 vliegveld van Nederland met maar liefst drie operationele eenheden. Volkel is samen met Leeuwarden en Twenthe een van de Main Operating Bases van de Koninklijke Luchtmacht. De F-16 is een multirole toestel dat al meerdere keren is uitgezonden naar Joegoslavië.

In 1940 begonnen de Duitsers met de aanleg van een vliegveld bij het dorpje Odiliapeel. Het werd een nachtlandeplatz voor jachtvliegtuigen van de Luftwaffe. Deze locatie had tijdens de Tweede Wereldoorlog een strategisch gelegen positie. De geallieerde bommenwerpers volgden in die tijd de grote rivieren in Nederland naar het Rurhgebied. Dit gebeurde vooral in de nachtelijke uren. De rivieren waren op dat moment een belangrijk oriëntatiepunt. Vliegbasis Deelen had dezelfde taak als Volkel aan de noordkant van de grote rivieren. Volkel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door diverse Duitse eenheden gebruikt. Vliegbasis Volkel werd op 1 april 1950 officieel opgericht als een vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht. De 1e Tactical Fighter group werd op Volkel opgericht in 1951. De groep bestond uit het no 311 Squadron en het no 312 Squadron. Later zou ook het no 306 Squadron gaan vliegen vanaf Volkel. De F-16 is tegenwoordig het enige gevechtsvliegtuig dat bij de KLu wordt gebruikt. Vanaf 1985 werd op Volkel de Test Groep KLu opgericht. Deze eenheid zou de wapensystemen en tactieken die rondom de F-16 worden gebruikt gaan testen. De J-653 was de enige F-16 die in gebruik was bij de Test Groep KLu. Uiteindelijk zou vliegbasis Leeuwarden in juni 1999 deze test taken overnemen. De J-653 hat jarenlang het KLu roundel met daarop de gouden luchtmacht adelaar op de staart staan van het toestel.

In het begin van zijn bestaan is het no 306 squadron op een aantal verschillende locaties gestationeerd geweest. De eenheid is het gestationeerd geweest op RAF Gütersloh, Bückeburg, RAF Laarbruch, Deelen, Twenthe en zijn er deployments naar Volkel geweest. Het no 306 Squadron werd al snel met de Republic F-84E Thunderjet uitgerust met verschillende camera's in de tiptanks. Na de RT-33 als tijdelijke oplos- sing te hebben gebruikt, werd in 1956 overgeschakeld op de RF-84F Thunderflash. In 1962 vloog de eenheid nog vanaf Twenthe en was het no 306 Squadron de eerste

eenheid van de luchtmacht dat met de F-104 Starfighter ging vliegen. Pas in 1969 werd het no 306 Squadron definitief op Volkel gestationeerd. Omdat de eenheid geen deel uitmaakte van de aanvalsvloot, opereerde het squadron tijdens oefeningen vanaf de vliegbasis De Peel in Limburg. In 1974 werden de Starfighters uitgerust met de Orpheus pod voor de fotoverkenningstaak. Deze pod nu nog steeds in gebruik. In 1983 is het no 306 Squadron overgeschakeld op de F-16. Er moesten een aantal kleine aanpassingen aan het vliegtuig worden aangebracht om het geschikt te maken voor de Orpheus pod. Eind jaren 90 bestonden er plannen om het no 306 Squadron op te heffen. Maar door een mandaat optreden in Kosovo werd dit niet gedaan.

Het no 311 Squadron werd op 1 mei 1951 het eerste vliegende squadron dat op Vliegbasis Volkel wed opgericht. Het embleem van de eenheid bestaat uit een blauwe cirkel met daarin een afbeelding van een jagende adelaar. De adelaar in het embleem van het 311 Squadron symboliseert de vastberadenheid en snelheid in het uitvoeren van haar taken. De tekst "Ut Aquila Preadans" betekent: "Zoals een adelaar zich op z'n prooi stort". Deze uitspraak symboliseert de werkwijze van het squadron. De eenheid vloog in zijn eerste jaren met de F-84E Thunderjet. De eenheid werd vanaf 1955 uitgerust met de F-84F Thunderstreak. In 1962 werd er door de SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) geëist dat er op Volkel een Quick Reaction Alert (QRA) kwam te staan die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat staat. Deze instantie heeft in 1969 ook de aanbeveling gemaakt om betonnen vliegtuigshelters te bouwen. Het no 311 Squadron ontving als eerste squadron op vliegbasis Volkel de F-104G Starfighter. De Starfighter arriveerde in 1965 op vliegbasis Volkel. De Starfighter werd in 1982 vervangen door de F-16 Fighting Falcon. In het verleden is het no 311 Squadron net als de overige F-16 eenheden in Nederland enkele keren uitgezonden naar het buitenland. In 1994 werden 250 mensen uitgezonden naar de Italiaanse vliegbasis Villafranca. Het Nederlandse detachement nam daar deel aan de operatie “Deny Flight”. Vanuit de lucht bewaakten de F-16’s het door de VN afgekondigde vliegverbod boven Bosnië. Tot 2000 was de luchtmacht met F-16’s actief boven het voormalig Joegoslavië.

In 1951 werd het no 312 Squadron opgericht. De badge van de eenheid bestaat uit twee gele zwaarden die gekruist staan met een rode bliksemschicht er doorheen. De squadronspreuk is “Audax Cum Consilio” en betekend Moedig en beleidvol. Een jaar na de oprichting vloog het met 25 Thunderjets. De taak van het squadron bestond hoofdzakelijk uit het uitvoeren van onderscheppingen en formatievliegen. Vanaf 1956 zou de eenheid gaan vliegen met de F-84F Thunderstreak. Er zou ongeveer 10 jaar met deze toestellen gevlogen gaan worden, want in 1966 deed de Lockheed F-104G Starfighter zijn intrede bij het no 312 Squadron. Vanaf 1960 kreeg het no 311 Squadron samen met het no 312 Squadron een nieuwe taak. Deze taak was een strategische taak. De Amerikaanse tak van de NATO achtte Europa niet sterk genoeg om zich te beschermen tegen een massa aanval van de Sovjet staten. Om deze reden besloot de NATO om op meerdere velden nucleaire wapens te plaatsen. De Amerikanen zouden de wapendepots op Volkel gaan beheren. Tot op de dag van vandaag ontkent de Nederlandse regering de aanwezigheid van nucleaire wapens op Volkel. Het no 312 Squadron heeft met de NATO Response Force (NRF) taak, dezelfde taken als het no 306 en het no 311 Squadron. De NRF is een onderdeel van de NATO, dat snel en wereldwijd ingezet kan worden indien de politiek dit verlangt. Als de NAVO besluit dat de NRF wordt ingezet, kan de organisatie beschikken over maximaal 25.000 NATO manschappen die binnen vijf dagen wereldwijd kunnen opereren. Vanaf 1985 zou het no 312 Squadron met de F-16 vliegen.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2018 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden