Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Helicopter Weapon Instructor Course; Gilze-Rijen, 17 oktober 2006

Tactisch Vliegen op de HWIC 2006; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Van 16 tot en met 19 oktober 2006, vond op Gilze-Rijen de oefening HWIC Recovery plaats. Deze oefening is een geïntegreerde oefening die deel uitmaakt van de Helicopter Weapon Instructor Training (HWIC). Op dinsdag 17 oktober mocht ik aanwezig zijn bij deze oefening op vliegbasis Gilze-Rijen.

Tijdens de Helicopter Weapon Instructor Course (HWIC) worden helikopterbeman- ningen van de THG-KLu opgeleid voor een geïntegreerd optreden van grond- en luchteenheden. Een van de oefeningen in dit traject is de oefening HWIC Recovery. Nederlands beste helikoptervliegers en loadmasters worden gedurende deze oplei- ding flink getest. Dat het geen doorsnee opleiding is bewijst het feit dat er maar een klein aantal cursisten toegelaten worden aan de opleiding. De wapeninstructeurs in opleiding worden vooral tactisch geschoold. Ze leren hoe de helikopter in een bepaal- de situatie tactisch het beste ingezet kan worden. De HWIC is een brede opleiding die zich op meerde aspecten concentreert, zoals: tactische vliegformaties, aanvalstac- tieken, luchtsteun voor grondtroepen en ondersteuning aan Speciale Operaties. De Koninklijke Luchtmacht inventariseert hiervoor de gevechtservaring gebaseerd op eerdere uitzendingen naar onder andere Albanië, Kosovo, Irak, Djibouti en Afghani- stan. Nieuwe inzichten gebaseerd op de operationele ervaringen worden heel snel toegepast. Het doel van de HWIC is elke keer het tactische voordeel te halen.

De Nederlandse HWIC staat internationaal hoog in aanzien. Naast Nederland kennen alleen de Amerikanen en de Britten een soortgelijke opleiding tot helikopterwapenin- structeur. De Nederlandse versie van de HWIC begon in 2005 als een jaarlijkse aaneengesloten cursus van 15 weken, opgedeeld in verschillende deeloefeningen. De HWIC begint waar de vaardigheden van een normale goed getrainde helikopter- vlieger ophouden. De cursisten zijn stuk voor stuk ervaren vliegers die allemaal operationele ervaringen hebben opgedaan. De training is niet alleen voor vliegers, ook loadmasters kunnen deelnemen aan de training. De loadmaster geeft aan bij de commandant van de helikopter hoe ze gaan landen en de manier waarop er wordt geladen en gelost. Loadmasters zijn in de praktijk dan ook net zo belangrijk als de vliegers. Ze vullen elkaar aan op het gebied van vliegtactieken en schiettechnieken.

Voor de cursisten als groep geldt dat ze moeten laten zien dat ze als individu én als team in staat zijn om complexe missies als wapeninstructeur uit te voeren. Tijdens de HWIC wordt er altijd getraind in overeenstemming met een zo realistisch mogelijk scenario. De cursisten vliegen in deze periode veel, maar daarnaast houden ze zich ook veel bezig met de theorie. Ook volgen ze een cursus instructietechniek welke wordt verzorgd door de Dienst Militair Leiderschap en Opleidingskunde.

De HWIC maakt duidelijk dat de op hun uitzonderlijke kwaliteit geselecteerde deel- nemers verschillende soorten scenario’s het hoofd moeten kunnen te bieden. Daarbij ligt de focus op het samenspel tussen de hele crew en het geïntegreerd optreden met andere typen helikopters en de grondtroepen van de landmacht. Dit samenspel wordt tijdens de recovery oefening uitgewerkt. Dit alles geeft de cursisten daadwerkelijk het gevoel dat ze in een werkelijk scenario zitten. Tijdens de oefening die bij de HWIC hoort, worden ze continue door radars aangestraald. Steeds weer moeten ze vijan- delijk vuur ontwijken. Er wordt dan van de cursisten verwacht dat ze doordachte en creatieve oplossingen bedenken om aan de aanval te ontkomen. Dit is niet eenvoudig als er met grotere groepen helikopters wordt gevlogen. Cursisten die voor de HWIC slagen zijn specialist in tactisch optreden en beheersen de diverse wapensystemen, radarsystemen en vliegsystemen tot in de puntjes. Ook zijn ze in staat de grondsteun met meerdere helikopters te coördineren of de squadroncommandant hierover te adviseren. De kennis die de cursisten opdoen, wordt na de training overgedragen op de andere minder ervaren vliegers en loadmasters. Op die manier wordt het tactisch inzicht bij de THG-KLu structureel naar een hoger niveau getild.

In de middag van 17 oktober 2006, mocht ik aanwezig zijn bij de vliegactiviteiten rondom de HWIC op Gilze-Rijen. Voor de recovery oefening waren er een aantal helikopters van de THG-KLu van vliegbasis Soesterberg naar Gilze-Rijen gevlogen. Het betrof hier 2 Chinooks van het no 298 Squadron en 2 Cougars van het no 300 Squadron. We moesten ons om 12 uur melden bij de hoofdingang van de vliegbasis. We werden hier opgehaald door onze begeleiders die ons naar het eerste platform brachten. Het eerste platform was het Redskin platform waar de helikopters van Soesterberg stonden opgesteld. Van de Chinooks heb ik geen foto’s omdat deze helemaal stonden ingebouwd tussen het grondmateriaal. Ook waren er veel mensen aan het werk die de helikopters aan het voorbereiden waren. De 2 Cougars waren wel goed toegankelijk. Beide helikopters stonden helemaal vrij op het platform. Na een kort bezoek aan het Redskin platform werden we naar het Hawkeye platform gereden. De Apaches van het no 301 Squadron stonden op het Hawkeye platform opgesteld. Ook deze helikopters werden voorbereid op hun vlucht. In de hoek van het platform stond een Apache opgesteld die werd onderworpen aan een motortest. Deze Apache stond onder de bomen in de schaduw. Na een kort bezoek aan dit platform, werden we naar de zuidkant van de baan gebracht. We zouden op deze plaats de vertrekkende Apache fotograferen. We stonden recht tegenover de rolbaan Kilo. Na een aantal minuten verschenen de eerste 2 Apache op de rolbaan. Beide helikopters taxieden achter elkaar aan naar de startbaan toe. Vlak voor de startbaan begonnen de helikopters te hoveren boven de rolbaan. Toen de helikopters vertrokken, vlogen ze op lage hoogte recht onze lens in. Dit leverde een aantal zeer spectaculaire foto’s op. Beide helikopters vertrokken naar heet oosten waar ze waarschijnlijk in Oirschot gingen oefenen. Tot slot vertrok er nog 1 enkele Apache. Ook deze helikopter kwam via Kilo naar de startbaan toe. Na het vertrek van de helikopters zat ons korte bezoek aan Gilze-Rijen er weer op. Het bezoek was kort maar krachtig. Met een aantal fantastische foto’s op de kaart ging ik weer naar huis.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2018 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden