Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Maritieme Operaties; De Kooy Den-Helder, 8 september 2010

Het Nederlandse Continentale Plat; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Op 8 september 2010, was ik voor de tweede keer welkom op vliegbasis De Kooy in Den-Helder. Deze basis is nog steeds de thuishaven van de Westland Lynx van de Koninklijke Marine. Dit gaat echter veranderen, want deze helikopter gaat binnen een a twee jaar vervangen worden door de moderne NH-90.

In totaal staan er bijna 1000 olie- en gasplatformen op de Noordzee. Dit aantal omvat naast de eigenlijke boorplatforms ook serviceplatformen en platformen die niet meer in gebruik zijn maar nog niet zijn ontmanteld. Groot-Brittannië en Noorwegen hebben de meeste platformen in dit gebied. Zij hebben respectievelijk 590 en 193 platformen op de Noordzee staan. Nederland heeft 156 platformen in de Noordzee staan, Denemarken 53 en Duitsland 3. In het zuidelijke deel van de Noordzee vindt voornamelijk gaswinning plaats. In het midden en noorden van de Noordzee staan zowel olie- als gasplatformen. Op de productieplatformen staan de installaties die de olie of het gas uit de bodem winnen. Deze platformen zijn soms voorzien van bemanningsverblijven, maar ze kunnen ook onbemand zijn. Andere platformen zijn speciaal ingericht voor de overslag van aardolie of voor de behandeling van gas zodat dit door een transportleiding naar het vasteland kan worden getransporteerd. Voor proefboringen zijn speciale booreilanden ingericht.

Tussen 1980 en 2010 nam het aantal productieplatforms op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) toe van 20 naar 156. Jaarlijks worden er op het NCP afhankelijk van de behoefte en het vergunningenbeleid ongeveer 4 tot 30 proefboringen naar bodemschatten gedaan. In totaal ligt er op of in de bodem van het NCP meer dan 2500 kilometer pijpleiding ten behoeve van olie- en gaswinning. In de Noordzee gebruiken de mijnbouwmaatschappijen twee basistypen productie- platforms. Beiden hebben een onderbouw en een bovenbouw. Het ene heeft een onderbouw van staal, de ander één van beton. De onderbouw van stalen platforms wordt op het vaste land geproduceerd. Daarna wordt de gehele constructie naar het olie- of gasveld gesleept. Daar wordt de onderbouw in de bodem van de zee verankerd, soms tot 100 meter diep. Hierna installeren drijvende kranen de bovenbouw die apart naar de locatie is gesleept. Een stalen productieplatform heeft

geen opslagcapaciteit en is aangewezen op een drijvende tankinstallatie of een pijpleiding. Betonnen platformen worden voor het grootste deel in beschut water in elkaar gezet en verticaal drijvend naar de locatie gesleept. Daar worden ze afgezonken. Deze constructies worden niet verankerd. Ze zijn op hun eigen gewicht aangewezen om zwaar weer te doorstaan. Deze platformen hebben wel een opslagcapaciteit. Deze productieplatformen zijn vaak gigantische constructies. In 1995 is op het Noorse continentale plat op het Troll-veld een betonnen platform geïnstalleerd dat 400 meter hoog is en 150 meter lang. Voor een optimale exploitatie van een olie- of gasveld moeten vanaf het productieplatform een aantal putten worden geboord. Door een speciale boortechniek genaamd 'schuin boren' kan men soms wel tot op kilometers van het platform verwijderde punten olie of gas uit de bodem winnen. Hoewel met deze techniek een vrij groot gebied kan worden bestreken, is voor het gemiddelde olie- of gasveld op de Noordzee toch meer dan één platform nodig.

Met de komst van al deze platformen is de taak van de SAR vlucht op De Kooy vergroot. Dit komt omdat er immers veel meer mensen op de Noordzee werken dan voorheen. Iedere dag raken op zee mensen in nood. Dat kan gebeuren aan boord van een schip of op een eerder omschreven booreiland. De noodoproepen kunnen bestaan uit een brandmelding, een aanvaring of bijvoorbeeld een ongeval aan boord. De Koninklijke Marine staat met de Lynx helikopter 24 uur per dag paraat om mensen op zee te redden. Naast de SAR vlucht van de Koninklijke Marine, is op Den Helder ook een civiele SAR vlucht van de Engelse Kustwacht. Deze eenheid gebruikt de Sikorsky S-61 voor diverse SAR taken. Het takenpakket van deze eenheid bestaat vooral uit evacuaties van booreilanden en schepen. De S-61 heeft geen arts aan boord en heeft hierdoor dus een beperkt takenpakket. Als er een ongeval gebeurd waarbij zwaar gewonden in het spel zijn zal niet de kustwacht uitrukken, maar de Koninklijke Marine. De SAR vlucht van de kustwacht heeft dus beperkingen doordat het andere veiligheidsregels hanteert. De SAR vlucht van de Marine heeft echter geen beperkingen. Zij gaan er altijd op uit als er een noodoproep binnenkomt. De SAR vlucht van de Marine is hiermee dus het laatste redmiddel dat ingeschakeld wordt.

De SAR acties in Nederland worden gecoördineerd door het Kustwacht Centrum in Den Helder. De SAR acties vinden plaats in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Dit is een gebied op de Noordzee van 57.000 vierkante kilometer. Omdat de Noordzee vol staat met booreilanden en deel uitmaakt van de drukste scheepvaart- routes ter wereld, moeten er regelmatig reddingsacties worden uitgevoerd. De Lynx van de Marine wordt gemiddeld 60 keer per jaar opgeroepen om te helpen bij een calamiteit op zee. Overdag tijdens de normale werkuren moet de bemanning van de Lynx kunnen reageren binnen twintig minuten. Met reageren wordt bedoeld dat de helikopter twintig minuten na de melding werkelijk take-off moet gaan. Tijdens de avonduren is die reactietijd wat langer. De helikopterbemanning moet dan binnen 45 minuten opstijgen en in de nacht is dit zelfs een uur. De Lynx bemanning tijdens een SAR vlucht bestaat uit 5 personen, namelijk: twee vliegers, een winchman of hoistoperator die de takel bedient, een heliredder en een dokter. De Lynx kan maximaal drie personen meenemen, maar dit komt zelden voor. Wanneer een gewonde wordt meegenomen op een brancard, dan kan er verder niemand mee met de helikopter. In de toekomst zal de SAR vlucht van Leeuwarden worden samengevoegd met de SAR vlucht van Den-Helder. De Lynx van de Marine op Den-Helder zal vervangen worden door twaalf NH-90 NFH helikopters. De NH-90 heeft een grotere capaciteit dan de Lynx van de Marine en de AB-412 van de Luchtmacht op Leeuwarden. Hierdoor zal de SAR vlucht op Den-Helder ook het ziekenvervoer van de Waddeneilanden naar het vaste land voor zijn rekening gaan nemen.


Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2020 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden


Flag Counter