Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

311 Squadron "Ut Aquila Praedans", 1951-2011; Volkel 8 mei 2011

Het Einde van de Brabantse Adelaar; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Het 311 Squadron op vliegbasis Volkel werd op 8 april 2011 het slachtoffer van een grote bezuinigingsronde binnen defensie. De Koninklijke Luchtmacht is genoodzaakt om wederom een F-16 squadron op te heffen. Op 8 mei 2011, valt het doek na ruim 60 jaar definitief voor het 311 Squadron op vliegbasis Volkel.

In 1940 begonnen de Duitsers met de aanleg van een vliegveld bij het dorpje Odiliapeel. Het werd een nachtlandeplatz voor jachtvliegtuigen van de Luftwaffe. Deze locatie had tijdens de Tweede Wereldoorlog een strategisch gelegen positie. De geallieerde bommenwerpers volgden in die tijd de grote rivieren in Nederland naar het Rurhgebied. Dit gebeurde vooral in de nachtelijke uren. De rivieren waren op dat moment een belangrijk oriëntatiepunt. Vliegbasis Deelen had dezelfde taak als Volkel aan de noordkant van de grote rivieren. Volkel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door diverse Duitse eenheden gebruikt. Vliegbasis Volkel werd op 1 april 1950 officieel opgericht als een vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht. De 1e Tactical Fighter group werd op Volkel opgericht in 1951. De groep bestond uit het no 311 Squadron en het no 312 Squadron. Het no 311 Squadron werd op 1 mei 1951 het eerste vliegende squadron dat op Vliegbasis Volkel werd opgericht. De eenheid vloog in zijn eerste jaren met de F-84E Thunderjet. De taken van het no 311 Squadron waren op dat moment: luchtverdediging, grondaanval en ondersteuning van grondtroepen. De eenheid werd vanaf 1955 uitgerust met de F-84F Thunderstreak. Vanaf 1960 kreeg het no 311 Squadron samen met het no 312 Squadron een nieuwe taak. Deze taak was een strategische taak. De Amerikaanse tak van de NAVO achtte Europa niet sterk genoeg om zich te beschermen tegen een massa aanval van de Sovjet staten. Om deze reden besloot de NAVO om op meerdere velden nucleaire wapens te plaatsen. Volkel was een van deze velden. De Amerikanen zouden de wapendepots op Volkel gaan bewaken en beheren. De toestellen van het no 311 Squadron werden in het doemscenario gebruikt voor een nucleaire aanval op het oosten. Tot op de dag van vandaag ontkent de Nederlandse regering de aanwe- zigheid van nucleaire wapens op Volkel.

In 1962 werd er door de SACEUR (Suppreme Allied Comander Europe) geëist dat er

op Volkel een Quick Reaction Alert (QRA) kwam te staan die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat staat. Deze instantie heeft in 1969 ook de aanbeveling gemaakt om betonnen vliegtuigshelters te bouwen. Het no 311 Squadron ontving als eerste squadron op vliegbasis Volkel de F-104G Starfighter. De Starfighter arriveerde in 1965 op vliegbasis Volkel. In totaal zou de eenheid 17 jaar met dit type vliegen. De Starfighter werd in 1982 vervangen door de F-16 Fighting Falcon. Tot op de dag van vandaag vliegt de eenheid met dit type. Het no 311 Squadron heeft, met uitzondering van de Nato Response Force (NRF) taak, dezelfde taken als het no 312 en het no 313 Squadron. Het embleem van de eenheid bestaat uit een blauwe cirkel met daarin een afbeelding van een jagende adelaar. De adelaar in het embleem van het 311 Squadron symboliseert de vastberadenheid en snelheid in het uitvoeren van haar taken. De tekst "Ut Aquila Preadans" betekent: "Zoals een adelaar zich op z'n prooi stort". Deze uitspraak symboliseert de werkwijze van het squadron.

In het verleden is het no 311 Squadron net als de overige F-16 eenheden in Nederland enkele keren uitgezonden naar het buitenland. Toen eind 1989 de Berlijnse muur viel veranderde er veel in de verhoudingen tussen landen. De taak van de Luchtmacht veranderde ingrijpend. Vliegbasis Volkel kreeg hier in 1994 voor het eerst mee te maken. 250 mensen werden uitgezonden naar de Italiaanse vliegbasis Villafranca. Het Nederlandse detachement nam daar deel aan de operatie “Deny Flight”. Vanuit de lucht bewaakten de F-16’s het door de VN afgekondigde vliegverbod boven Bosnië. Tot 2000 was de luchtmacht met F-16’s actief boven het voormalig Joegoslavië. Ook in oktober 2002 leverde F-16’s van vliegbasis Volkel een bijdrage aan de internationale operatie “Enduring Freedom”. De eenheden voerden verschil- lende bombardementen uit in de strijd tegen het internationale terrorisme. Neder- landse militairen opereerden samen met Deense en Noorse collega's van vliegbasis Manas in Kirgizië. Vanaf 2006 leverde Nederlandse F-16’s grondsteun aan de internationale troepenmacht in Afghanistan vanaf het internationale vliegveld van Kabul. Deze uitzending duurde tot en met 2010.

Op 8 april 2011, kondigde de minister van Defensie Hans Hillen de aankomende bezuinigingen op Defensie aan. De ministerraad ging akkoord met deze grote bezui- nigingsronde. Minister Hillen moet de komende jaren 1 miljard euro besparen. Het stilzetten van het materieel wordt al op 8 mei 2011 gerealiseerd. Defensie zal in totaal 18% inkrimpen. De komende jaren wordt 30% van de staffuncties geschrapt. Van de huidige 69000 functies binnen Defensie, worden er 12000 wegbezuinigd. In de praktijk betekent dit dat er ruim 6000 gedwongen ontslagen zullen vallen. Het overige deel zal natuurlijk verloop zijn. Van de 119 generaals zullen er ongeveer 80 overblijven. Ook zullen er ongeveer 100 Nederlandse functies in de commandostructuur van de NAVO worden geschrapt. Bij de marine worden 4 van de 10 mijnenjagers, 2 van de 4 patrouilleschepen en 1 van de 2 bevoorradingsschepen afgestoten. De Landmacht moet al zijn Leopard tanks inleveren. Dit betekend dat er 2 tankbataljons worden opgeheven en dat er 60 tanks worden verkocht. Naast de tanks zullen er ook 6 Pantserhouwitsers verkocht worden. Ook de Luchtmacht zal niet gespaard worden bij deze operatie. Het 300 Squadron op Gilze-Rijen moet al zijn Cougar helikopters inleveren. Op Leeuwarden en Volkel moeten in totaal 19 F-16’s verdwijnen. Er zullen in totaal 69 F-16’s over blijven. Tot slot wordt de derde DC-10 die onlangs is aangekocht meteen weer afgestoten. Het afstoten van de F-16 heeft desastreuze gevolgen voor het no 311 Squadron op vliegbasis Volkel. Per 8 mei 2011 wordt de eenheid opgeheven als gevolg van deze bezuinigingsronde. De adelaar van het no 311 Squadron zal zijn vleugels niet meer uitslaan, na ruim 60 jaar komt er een einde aan het bestaan van deze eenheid.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden