Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

The Civil Reserve Air Fleet; Ramstein AB, 16 - 20 maart 2012

Ramstein, Hub van het AMC, Deel I; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Naast het militaire verkeer op Ramstein Air Base, zijn er ook veel civiele vlieg- bewegingen te zien. De Civil Reserve Air Fleet (CRAF) is opgericht na de Berlijnse luchtbrug van 1952 om de USAF bij te springen in zijn taken wanneer dit nodig is. De CRAF is de civiele back-up voor de USAF in tijden van crisis en oorlog.

De Civil Reserve Air Fleet werd in 1952 opgezet om op een ordelijke manier ondersteuning te bieden aan de USAF. De CRAF werd opgericht als gevolg van de Berlijnse luchtbrug toen bleek dat de militaire transportvloot de capaciteit niet had om snel veel vliegtuigen paraat te krijgen. Het doel van de CRAF is het ondersteunen van de militaire transporten in tijden van crisis en oorlog. De civiele vliegtuigen worden dan ingezet op veilige routes zodat de militaire vliegtuigen dan kunnen opereren in de moeilijk toegankelijke crisisgebieden. De civiele vloot bestaat uit 3 segmenten, namelijk: de internationale vloot, de nationale vloot en de medische evacuatievloot. De internationale vloot wordt onderverdeeld in de lange afstandsectie en de korte afstand- sectie. Het nationale segment, wordt onderverdeeld in een binnenlandse sectie en een Alaska sectie. De vliegtuigen die ingehuurd worden, worden geselecteerd op basis van de af te leggen afstand en de vrachtcapaciteit die nodig is. De lange afstandsectie van het internationale segment bestaat vooral uit passagiers- en vrachtvliegtuigen die ingezet worden bij intercontinentale vluchten. Deze toestellen worden vaak ingezet om het AMC te ondersteunen op vluchten naar Ramstein Air Base in Duitsland. De normale vluchten van het AMC worden vooral ingevuld door de C-5 en C-17. De vluchten van diverse vliegvelden in Amerika naar Ramstein Air Base is een gouden voorbeeld van de veilige routes waarop deze civiele toestellen worden ingezet. De vliegtuigen van de Alaska sectie bieden een luchtbrug binnen het gebied van het US Pacific Command. Het doel van de nationale sectie is om steun te geven aan de USAF tijdens noodgevallen zoals overstromingen en stormen. Het vlieg- medische evacuatie segment helpt bij de evacuatie van slachtoffers uit crisis gebieden naar ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Deze vliegtuigen worden ook gebruikt om medische voorraden en medisch personeel in te vliegen in een crisisgebied. De vliegtuigen kunnen voor verschillende doeleinden ingericht worden als luchtambulance.

De civiele vliegtuigen worden op basis van contract continue beschikbaar gehouden voor snelle inzet wanneer dit nodig is. De Amerikaanse regering zorgt ook voor voldoende transporttaken in vredestijd om de CRAF rendabel te maken voor de luchtvaartmaatschappijen die meedoen met het programma. De overheid heeft diverse transporttaken die uitbesteed worden aan de maatschappijen die vliegtuigen voor de CRAF. Op deze manier is de CRAF in staat om op zeer korte termijn een adequate luchtbrug op te bouwen. Om deel te mogen nemen aan de CRAF, moeten maatschappijen minimaal 30% van hun passagiersvliegtuigen en 15% van hun vrachtvliegtuigen beschikbaar stellen voor de Amerikaanse overheid. Alleen Ameri- kaanse maatschappijen mogen deelnemen aan de CRAF. De vliegtuigen moeten geregistreerd staan in de Verenigde Staten. Hiernaast moeten de maatschappijen per inzetbaar vliegtuig minimaal 4 volledige bemanningen beschikbaar hebben. Maat- schappijen die niet voldoen aan de eisen voor de CRAF, krijgen een certificaat waarin staat dat de vliegtuigen niet voldoen aan de eisen. Ze kunnen echter nog wel opdrachten afdwingen voor de overheid, maar ze zullen niet voor militaire vluchten meer worden ingezet. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de CRAF. Om dit te garanderen zijn er tal van procedures in omloop die ervoor moeten zorgen dat de vliegtuigen die door het AMC worden ingehuurd in optimale conditie blijven. Voordat een contract wordt getekend, worden de vliegtuigen van de ingehuurde maatschap- pijen onderworpen aan een keuring van het vliegtuig.

Een Department of Survey team van de USAF dat bestaat uit ervaren AMC vliegers en ervaren onderhoudstechnici voert de inspectie van de civiele vliegtuigen uit. De inspectie bestaat uit het inspecteren van de vliegtuigen, de trainingsfaciliteiten, de kwalificaties van de bemanningen en een kwaliteitscontrole van het vliegtuigon- derhoud. Als na dit onderzoek de alle criteria aan de eisen voldoen, dan ontvangt de luchtvaartmaatschappij een certificaat van het Commercial Airlift Review Board. Naast het bewaken van de veiligheid dienen deze controles ook voor het verbeteren van het proces. De laatste jaren zijn er ruim 37 Amerikaanse vliegmaatschappijen betrokken bij het CRAF traject. Er zijn op dit moment meer dan 1300 vliegtuigen ingeschreven bij de CRAF. Vooral het internationale segment bevat veel vliegtuigen. De toestellen worden dagelijks ingezet voor diverse transporttaken voor het AMC over de hele wereld. De vliegtuigen die met enige regelmaat op Ramstein te zien zijn, vliegen voor maatschappijen, zoals: Atlas Air, Delta Air Lines, Evergreen International Aviation, Kalitta Air, US Airways en World Airways. Naast deze maatschappijen vliegen er nog meer van en naar Ramstein.

De CRAF heeft 3 staten van paraatheid. De eerste staat is Stage I en is voor regionale kleine transporttaken. Een voorbeeld van dit soort taken is support bij overstromingen en stormen in de Verenigde Staten. De tweede staat is State II en is geldig in tijden van oorlog in een ander land waar de Amerikaanse defensie bij betrokken is. Voorbeelden van deze taken die bij deze State hoort, zijn: troepentransport naar de crisiszone, vrachttransport naar diverse Amerikaanse vliegvelden buiten Amerika en het opereren als luchtambulance om gewonde manschappen af te voeren. De derde staat is State III en is van toepassing als er een complete nationale mobilisatie plaatsvindt. Deze staat komt nauwelijks voor, maar werd toch bereikt toen de aanslagen van 11 september 2001 een feit waren. De commandant van het AMC en de minister van defensie in de verenigde staten zijn de aangewezen personen om 1 van de states toe te kennen aan het CRAF. Het CRAF is tot nu toe al enkele keren betrokken geweest bij belangrijke conflicten zoals Operation Desert Shield en Operation Iraqi Freedom.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden