Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Een Bewogen Verleden; Batajnica, 1 -2 september 2012

De Servische Luchtmacht, deel 1; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Dit jaar bestaat de Servische Luchtmacht 100 jaar. Door de jaren heen is de Servi- sche Luchtmacht ook een deel geweest van het voormalige Joegoslavië. Om het 100 jarige jubileum te vieren, had de luchtmacht van Servië een grote vliegshow georga- niseerd. Deze vliegshow werd gehouden op vliegbasis Beograd-Batajnica.

De hedendaagse Servische Luchtmacht die ook wel Ваздухопловство и противваз- душна одбрана (Servische Luchtmacht en Luchtverdediging) wordt genoemd, is opgericht in 1912. De luchtmacht was toen de luchtmacht van het Joegoslavische Koninkrijk. De luchtmacht werd in 1912 opgericht in de stad Nis in Servië. De eerste vliegers voor de luchtmacht werden getraind in Frankrijk. Toen de vliegers net hun training hadden voltooid raakte het land betrokken bij de Eerste Balkanoorlog. De eerste vliegtuigen werden al ingezet in het najaar van 2012. De luchtmacht stelde met 12 vliegtuigen en wat ballonnen niet veel voor in de beginjaren. De vliegtuigen waren van het type Bleriot XI en waren afkomstig uit Frankrijk. Tot aan de Tweede Wereldoorlog stelde de Joegoslavische luchtmacht niet veel voor. Het land was politiek teveel verdeeld op in de periode van 1929 tot 1941. De Duitsers vielen binnen en Joegoslavië werd betrokken bij de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Josip Bros Tito aan de macht in Joegoslavië. Tito was de leider die hete land nodig had op dit moment en hij wist het volk van de verschillende deelstaten te verenigen. Met hulp van de Verenigde Staten tot aan het begin van de jaren 50 werd de Joegoslavische Luchtmacht hersteld. De luchtmacht vloog met vliegtuigen zoals de P-47 Thunderbolt. In vergelijking met veel andere landen die zich bij de NATO of het Warschaupact voegden, bleef Joegoslavië een neutraal land. Al het Amerikaanse materieel werd in de jaren 70 vervangen door Sovjet materieel zoals de MiG-21 en de MiG-29 en er werden diverse vliegtuigen in Joegoslavië ontwikkeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn de G-2 Galeb, de G-4 Super Galeb en de J-22 Orao.

Vanaf 1974 begon de eenheid in Joegoslavië te vervagen. De macht van de federale regering werd sterk ingeperkt door de overeenkomst van 1974. De autoriteit van Tito bleef echter gewaarborgd tot zijn dood in 1980. Na deze periode begon er etnische haat te groeien tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land. Deze onrust

leidde uiteindelijk tot de Joegoslavische Burgeroorlog in 1991. In een korte tijd zou Joegoslavië uit elkaar vallen. De deelstaten wilden allemaal onafhankelijkheid terwijl de federale regering in Belgrado dit koste wat kost wilde voorkomen. De oorlog die door buitenstaanders werd gezien als een conflict, bestond in werkelijkheid uit 4 onafhankelijkheidsoorlogen. Deze 4 conflicten vonden allemaal plaats in de periode van 1991 tot en met 1999. Het eerste conflict van deze serie oorlogen was de Tiendaagse Oorlog in 1991. Tijdens deze oorlog scheidde Slovenië zich af van Joegoslavië. Kort voor dit conflict was de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog ook begonnen. Deze strijd duurde van 1991 tot en met 1995. Van 1992 tot en met 1995 woedde de Bosnische Oorlog. Dit was een van de meest bloedige conflicten omdat in Bosnië de meeste etnische groeperingen naast elkaar leefden. De Moslims verdreven de Bosnisch-Servische minderheid uit Sarajevo, dit leidde tot een bloedige zuivering van gebieden die door diverse partijen werden geclaimd. Het vierde conflict was de Kosovo Oorlog in 1998 en 1999. Deze provincie van Servië wilde zich onafhankelijk maken van de republiek Servië. Het gevolg was een korte en bloedige oorlog waar de NATO heeft ingegrepen om de Serven terug te dringen. Kosovo wordt nog niet door alle landen als een soevereine staat beschouwd en het conflict is nog steeds niet opgelost. Nog regelmatig zijn er conflicten aan de grensposten.

Na een serie van oorlogen werden de vliegtuigen die de oorlog overleefd hadden verdeeld over de nieuwe landen die ontstaan zijn. Het gros van het materieel van de voormalige Joegoslavische luchtmacht ging naar en Servische luchtmacht. Dit was vastgelegd in de Sub Regionale Legerovereenkomst in 1996. De nieuwe Servische luchtmacht heeft als embleem het witte Servische kruis dat ook in het Servische wapen is terug te vinden in een rood wit en blauwe cirkel. De type aanduidingen van de vliegtuigen worden in Servië gedaan volgens een eigen aanduiding systeem. Elk type vliegtuig met een specifieke taak heeft een eigen letter waar de aanduiding mee begint. De MiG-21bis wordt in het Servische systeem aangeduid als de L-17 waarbij de letter L staat voor Lovac (fighter). Nog enkele voorbeelden, zijn: J-22 Orao waarbij de letter J staat voor Jurisnik (attack), SA341H Gazelle (HN-42M) waarbij de letter H staat voor Helikopter. De hoofdtaken van de Servische Luchtmacht is het behouden van luchtoverwicht in het nationale luchtruim en als het nodig is het onderscheppen van indringers die niet gewenst zijn.

De operationele eenheden zijn verdeeld over 3 vliegvelden in Servië. Deze vliegvelden zijn Aerodrom Beograd-Batajnica, Aerodrom Kraljevo-Lađevci en Aerodrom Niš - Konstantin Veliki. Beograd-Batajnica is de grootste en belangrijkste basis van de Servische Luchtmacht. De basis ligt 20km ten noordwesten van de stad Belgrado. De militaire aanduiding voor Beograd-Batajnica is de Aerodrom 177. Beograd-Batajnica is de thuisbasis van de 204 Brigada van de Servische Luchtmacht. De tweede basis is Kraljevo-Lađevci, de basis staat ook bekend als Aerodrom Morava. Deze basis is gedeeltelijk civiel en ook gedeeltelijk militair en ligt in het midden van Servië. De militaire aanduiding voor deze basis is Aerodrom 98. Op deze basis is op dit moment de 98 Brigada van de Servische Luchtmacht gebaseerd. De derde basis van de Servische Luchtmacht is Aerodrom Niš - Konstantin Veliki. Deze basis ligt in het zuidoosten van het centrum van Servië. De militaire aanduiding voor deze basis is Aerodrom 161. Ook op deze basis staat een deel van de 98 Brigada gestationeerd. Niš is naast een militaire basis ook het op 1 na grootste civiele vliegveld in Servië. Met een relatief kleine luchtmacht probeert Servië te herstellen van de oorlog die in het verleden heeft gewoed. Het land is nog steeds in opbouw en de sporen van een bewogen verleden zijn overal in het landschap nog zichtbaar.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden