Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Lufttransportstaffel 6; Alpnach, 22 maart 2013

De Zwitserse Luchtmacht, deel 8; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Op de Zwitserse vliegbasis Alpnach staat het Lufttransportgeschwader 2 gestatio- neerd. Lufttransportstaffel 6 is de eerste van twee staffels dat deel uitmaakt van dit geschwader. Lufttransportstaffel 6 is uitgerust met drie typen helikopters, namelijk: de AS332 Super Puma, de AS532 Cougar en de Eurocopter EC635.

Lufttransportstaffel 6 is een helikoptereenheid van de Zwitserse luchtmacht. De een- heid is een van de grootste eenheden die gespecialiseerd is in luchttransport binnen de Zwitserse luchtmacht. Lufttransportstaffel 6 is samen met Lufttransportstaffel 8 op Alpnach gestationeerd. Deze basis ligt in het midden van het land ten noorden van de Alpen. Op dit moment bestaat de eenheid uit 21 vliegers. Ongeveer 2/3 van deze vliegers is beroepsvlieger bij de Zwitserse luchtmacht. De overige vliegers zijn actief bij civiele maatschappijen en zijn als reservisten in dienst van het Staffel. De civiele bedrijven zijn onder andere Rega en RUAG welke veel werkzaamheden voor de luchtmacht uitvoeren. De civiele vliegers maken enkele keren per jaar vluchten met de militaire helikopters, de rest van het jaar vervullen zij hun civiele taken. De Zwitserse helikoptervloot werd in de jaren 60 in gebruik genomen. Toen de helikopters een belangrijke rol begonnen te spelen bij luchtmachten in Europa, werd er door de Zwitserse regering besloten om 8 Leightfleigereinheiten (Lichte Vliegereenheden) op te richten. Leightfleigerstaffel 6 was een van deze 8 eenheden die vanaf oktober 1967 werd opgericht. De eenheid werd bij de oprichting uitgerust met de Allouette III. Er werden in totaal 15 Allouette III’s toegewezen aan Leightfleigerstaffel 6. De Allouette III heeft ruim 40 jaar dienst gedaan bij de Zwitserse luchtmacht. De eenheid werd gestationeerd op de vliegbasis Interlaken in het midden van het land.

De vliegers die bij de eenheid kwamen te vliegen, was een goede mix van ervaren vliegers en jonge piloten. De leiding van de grondtroepen bestond destijds uit slechts 3 zeer onervaren officieren. De vliegers en de bestaande grondtroepen werden samengevoegd tot Leightfleigerstaffel 6. Vanaf 1974 werden de grondtroepen en de luchtmacht gescheiden van elkaar en werden het beide weer gescheiden eenheden. Er zijn tijdens de conversie diverse ongelukken gebeurd, maar er zijn geen helikopters verloren gegaan. Het nieuw gevormde squadron zou al snel een eigen eenheidsbad-

ge krijgen. Het uiteindelijke ontwerp was een badge met daarop een vlieg afgebeeld in een rood witte badge. De Allouette III bleef door de jaren heen de belangrijkste helikopter van de eenheid. Pas vanaf 1992 werd er een helikoptertype aan de vloot toegevoegd. De AS332 Super Puma kwam aan het begin van 1992 in dienst van Leightfleigerstaffel 6. Met de komst van de Super Puma kreeg de eenheid opeens veel meer capaciteit omdat deze helikopter veel groter was dan de Allouette III. In 1994 is de eenheid verhuisd van vliegbasis Interlaken naar vliegbasis Alpnach in Zwitserland. Ook werd vanaf dat moment het squadron niet meer aangeduid als Leightfleigerstaffel 6, maar als Lufttransportstaffel 6. De Super Puma vloot werd in 2001 versterkt met de komst van de AS532 Cougar. Vanaf 2010 heeft de EC635 de Allouette III vervangen bij Lufttransportstaffel 6. De Allouette III werd bij de Zwitserse luchtmacht na meer dan 40 jaar dienst uitgefaseerd.

Lufttransportstaffel 6 is het hele jaar door inzetbaar. De eenheid beschikt over heli- kopters die in alle weertypen kunnen vliegen. Dit is erg belangrijk, want Zwitserland is een bergachtig land waar regelmatig de wolken erg laag hangen. De helikopters die de eenheid gebruikt, worden gedeeld in een poule die gedeeld wordt met alle heli- koptereenheden in heel Zwitserland. Dit geld voor alle helikoptertypen die de Zwitser- se luchtmacht in gebruik heeft. De beroepsvliegers van de eenheid hebben de dage- lijkse taken in handen. De beroepsvliegers transporteren materiaal en manschappen wanneer daar door de Zwitserse overheid om gevraagd wordt. Ook zijn zij verant- woordelijk voor het afleggen van de Wiederholungskurse van de militievliegers bij de eenheid. Ook heeft Lufttransportstaffel 6 de opleiding van nieuwe helikoptervliegers vast. De Search And Rescue (SAR) vlucht is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse taken van de beroepsvliegers. De SAR helikopters staan 24 uur per dag gereed om uit te rukken wanneer dit nodig is. Voor de SAR taak wordt de AS332 Super Puma en de AS532 Cougar gebruikt. De bemanning van een van de SAR helikopters bestaat uit twee vliegers en twee loadmasters. De loadmasters zijn volledig gekwalificeerd als winch operator en kunnen ook eerste hulp bieden. Ook de EC635 kan worden ingezet voor SAR taken zoals zoekacties en evacuaties van gewonden op plaatsen waar de grotere Cougars niet kunnen komen. De bemanning van deze helikopters bestaan uit Twee vliegers en een loadmaster.

Naast de beroepsvliegers, zijn er ook militievliegers actief bij Lufttransportstaffel 6. Ongeveer 1/3 van het staffel bestaat uit militievliegers. De militievliegers zijn werk- zaam bij diverse civiele bedrijven. Slechts 33 dagen per jaar opereren zij als militaire vliegers bij Lufttransportstaffel 6. Deze 33 vliegdagen zijn verdeeld over het jaar en bevat diverse trainingsvluchten die meestal een week duren. De eerste week in het jaar dat de militievliegers actief zijn is de trainingsweek Ausbildungs-Trainingskurs (ATK). Na deze training aan het begin van het jaar, worden er 3 Wiederholungskurse gevlogen vanaf hun thuisbasis Alpnach. De vliegers trainen dan operationele scena- rio’s zoals het vliegen met troepen aan boord. Tot slot vliegen de militievliegers ook nog eens twee weken de zogenaamde Einsatz-Trainingskurs (ETK). Deze inzetbaar- heidscursus vindt plaats op een andere locatie dan Alpnach zodat de vliegers zich kunnen aanpassen aan andere vliegomgevingen. De militievliegers krijgen op deze manier jaarlijks een uitgebreid trainingspakket waardoor ze volledig operationeel inzetbaar zijn in tijden van oorlog.De militievliegers vliegen gemiddeld 50 tot 90 vlieg- uren per jaar op een van de Zwitserse helikoptertypen. Deze structuur van beroeps- vliegers die aangevuld worden met militievliegers, zorgen ervoor dat Zwitserland een efficiënte en relatief goedkope luchtmacht heeft die volledig operationeel is. De Helikopters van Lufttransportstaffel 6 zijn hierdoor continue inzetbaar.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2018 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden