Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

European Air Refuelling Training; Eindhoven, 8 april 2014

Controleren van het Luchtruim, deel 2; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Tijdens de oefening Frisian Flag op vliegbasis Leeuwarden vindt parallel hieraan op vliegbasis Eindhoven de European Air Refuelling training (EART) plaats. De EART is de verplichte tankerkwalificatie van de Europese jachtvliegers. De tanker training vindt plaats in week 14 en 15 en zal plaatsvinden boven de Wadden Zee.

Het Nederlandse luchtruim is opgedeeld in een aantal oefengebieden. Een aantal oefengebieden zijn de zogenaamde laagvlieggebieden (GLV, Gebied Laag Vliegen). In deze gebieden mogen de helikopters van de luchtmacht buiten de vliegvelden in het land laag vliegen en oefenlandingen maken. De oefengebieden die op grotere hoogten liggen zijn de militaire TMA’s (Terminal Control Area). In de militaire TMA’s kunnen diverse soorten Air-to-Air (A/A) operaties worden uitgevoerd door militaire vliegtuigen. Onder A/A operaties vallen operaties welke vanuit de lucht in de lucht worden gedaan. Binnen de militaire luchtvaart bestaan er diverse soorten A/A operaties, zoals: Air to Air Refuelling (AAR), Intercepts & Visual Identification (VID), Basic Fighter Maneuvers (BFM), Formatie vluchten, Escort vluchten en Combat Air Patrols (CAP). De TMA’s zijn gebieden die ten opzichte van het overige luchtruim situaties bevatten die snel kunnen veranderen. Om deze reden staat dit stukje luchtruim onder supervisie van een terminal operator bij de landelijke verkeersleiding in Nieuw Millingen. In de civiele luchtvaart zijn de TMA’s meestal gebieden die een of meerdere vliegvelden bedienen en daardoor druk zijn met landend en vertrekkend verkeer. In de militaire luchtvaart zijn de TMA’s gebieden waar het vaak druk is met diverse gevechtsvliegtuigen en ondersteunende vliegtuigen zoals transportvliegtuigen en tankers. In deze gebieden worden willekeurig onder supervisie van de radaroperator militaire oefeningen gevlogen. Het moeilijke aan deze gebieden is dat er zowel “fast movers” zoals F-16’s en “slow movers” zoals helikopters en vrachtvliegtuigen in het gebied actief zijn.

Het Nederlandse militaire luchtruim bestaat uit acht TMA’s die het hele land bedekken behalve de Randstad. De gebieden in de Randstad zijn niet militair omdat deze gebieden onder controle staan van de luchthavens Amsterdam Schiphol en Rotterdam Zestienhoven. Deze gebieden zijn te druk voor militair verkeer en worden dus uitsluitend door civiel verkeer gebruikt. TMA’s zijn stukken luchtruim die vaak op

grotere hoogten gedefinieerd zijn. De minimale en maximale vlieghoogten van dit gebied verschillen per gebied. In het luchtruim onder de minimale hoogte van de TMA liggen de CTR’s (Control Regions) van de vliegvelden en de laagvlieggebieden (GLV’s). Het overige luchtruim is VFR (Visual Flight Rules) gebied voor de kleine luchtvaart. De vier grootste militaire TMA’s zijn TMA-A, TMA-B, TMA-C en TMA-D. De TMA-A ligt boven de Waddenzee en het noorden van Noor-Holland, Friesland en Groningen. In dit gebied oefenen meestal de F-16’s van vliegbasis Leeuwarden. TMA-B en TMA-C bedekken het luchtruim boven de Provincies Drenthe, Overijsel, het noorden van Gelderland en het zuiden van Friesland. De TMA-D is het grootste oefengebied in Nederland en bedekt het gehele zuiden van het land met de uitzondering van Zeeland en het zuiden van Limburg. De kleinere militaire TMA’s zijn TMA-E boven zee, TMA-G1 boven oost Zeeland, TMA-G2 boven west Zeelanden TMA-SSB boven de regio Soesterberg. Tijdens de grote militaire oefeningen zoals Frisian Flag en de European Air Refuelling training kan een TMA tijdelijk alleen toegankelijk zijn voor de deelnemers aan de oefening.

Tijdens de European Air Refuelling Training (EART) wordt er ook gebruik gemaakt van de militaire oefengebieden gebieden. Het gebied dat gebruikt wordt voor de EART ligt ten noorden van de TMA-A, omdat bijtanken in de lucht om veiligheidsredenen niet mag gebeuren boven land in bewoond gebied. De EART zal tegelijkertijd met de oefening Frisian Flag plaatsvinden. De deelnemers die meevliegen met Frisian Flag nemen ook deel aan de EART om hun hun tanker kwalificaties te behalen. Het oefenen van de bijtankvaardigheden zijn voor de jachtvliegers belangrijke oefeningen. De deelnemende tankers van de EART staan tijdens de oefening gestationeerd op vliegbasis Eindhoven. In totaal vliegen er drie tankers mee tijdens de bijtank cursus die tijdens Frisian Flag plaatsvindt. Het gastland Nederland levert een KDC-10 van het no 334 Squadron tijdens de oefening. De Italiaanse luchtmacht heeft een KC-767A van het 14° Stormo 8° Gruppo RM van Pratica di Mare naar Eindhoven gestuurd. De Italiaanse tanker zal tijdens de tweede week van Frisian Flag deelnemen aan de oefening. De derde tanker die deelneemt aan de oefening is een Airbus A310MRT van de Duitse Luftwaffe. Deze tanker is ingedeeld bij het Flugbereitschaft des Bundesmini- steriums der Verteidigung (FBS BMVg) dat op Köln-Bonn staat gestationeerd. Deze tanker neemt deel tijdens beide weken van de oefening.

De luchtmachten van de Europese landen bezitten samen ongeveer veertig tankers die niet allemaal van hetzelfde type zijn. Daarnaast verschilt de manier van werken van land tot land. Gezamenlijke training met de Europese partners is daarom noodzakelijk om goed op elkaar ingespeeld te zijn tijdens uitzendingen die vaak in coalities plaatsvinden. De tankers die opstijgen vanaf Eindhoven hebben gemiddeld 120.000 liter brandstof aan boord voor de EART missie. De toestellen zullen boven de Wadden Zee en de Noord Zee rondjes vliegen op grote hoogte om de deelnemers van Frisian Flag van brandstof te voorzien. De Nederlandse KDC-10 tanker is voorzien van het Flying Boom systeem dat gebruikt wordt om de F-16’s tijdens de missie bij te tanken. De Duitse Airbus A310MRT is voorzien van het bucket systeem dat gebruikt kan worden om de Eurofighters en de F/A-18 van brandstof te voorzien. De Italiaanse KC-767A is voorzien van beide systemen en kan dus alle typen vliegtuigen van brandstof voorzien. De tankers zullen twee missies per dag vliegen en zullen opstijgen op afroep. Dit betekend dat ze alleen zullen vliegen als er klanten zijn die komen tanken tijdens de missie. Uiteindelijk zullen alle cursisten in twee weken tijd een aantal keer aankoppelen aan de tanker. Na de oefening zijn de vliegers weer gekwalificeerd voor dit jaar op het gebied van hun tanker skills.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden