Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

De Opzet van de TLP Cursus; Albacete, 7 & 8 oktober 2014

Tactical Leadership Program, deel 1; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Sinds de verhuis van de TLP cursus van Florennes in België naar Albacete in Spanje is er veel veranderd. De TLP is een cursus die continue wordt aangepast aan de moderne oorlogsscenario’s. De deelnemers van de TLP zijn allemaal afkomstig uit de diverse NATO landen en de PfP landen die als externe deelnemers mee doen.

De organisatie van de TLP was sinds 2003 op zoek naar een nieuwe locatie waar men met betere weersomstandigheden kan opereren. Naast dit feit wilde ook de Belgische regering dat de TLP zou verhuizen naar een ander land, omdat het Belgische luchtruim verzadigd is met luchtverkeer. De TLP organisatie kondigde in 2007 de nieuwe locatie Albacete-Los Llanos in Spanje aan. De Spaanse ministerraad keurde het voorstel van de verhuis naar Spanje goed op 26 oktober 2006. De overeenkomst met de praktische verhuisplannen werd kort daarna gesloten door alle partijen. De Tactical Leadership Program verhuisde als onderdeel van de Allied Command Operations naar Spanje. De Spaanse vliegbasis Albacete-Los Llanos werd in 2009 definitief aangewezen als nieuwe TLP locatie. Het vliegveld ligt in een regio in Spanje die veel minder druk is dan het gebied rondom Florennes in België. Naast Spanje waren ook Canada en Turkije in de race om de TLP in hun land te gaan hosten. Uiteindelijk werd na een uitgebreide studie Spanje aangewezen als beste kandidaat voor de trainingsoefening. Deze keuze werd ook breed ondersteund door de andere NATO partners die regelmatig cursisten naar de TLP sturen. Voor de huisvesting van de TLP was er een investering van ruim 20 miljoen Euro nodig waarvan er ruim 15,5 miljoen werden gespendeerd aan de verbetering van de infrastructuur. De ACO TLP verhuisde naar Albacete in Spanje in juni 2009. Vanaf dat moment trok Canada zijn verbindingsofficier terug en werden Griekenland en Frankrijk volwaardige MoU leden.

De huidige TLP cursus bestaat uit 26 slots waarbij elk slot gelijk staat aan de deelname van een vliegtuig en zijn volledige bemanning. De MoU landen kopen jaarlijks een aantal van deze plaatsen afhankelijk van hun operationele behoeften en toezeggingen. De overige slots worden aangeboden en verkocht andere NATO landen. Deze landen sturen detachementen die optreden als gastdeelnemers. Enkele landen die regelmatig meedoen aan de TLP als gastland, zijn: Noorwegen, Portugal en

Turkije. Jaarlijks organiseert de TLP organisatie zes vliegcursussen. Bij het indelen van de deelnemers op de open slots, wordt er gekeken naar de balans die ontstaat tussen de verschillende typen aan vliegtuigen. Dit is uiteraard deels afhankelijk van de verkochte plaatsen en de eenheden van de deelnemende landen die naar de TLP worden gestuurd. Elke TLP cursus bevat normaliter 12 tot 18 deelnemers die vliegtuigen gebruiken in de air to ground rol, zoals: close air support, onderdrukking van de vijandelijke luchtverdediging en luchtverkenning. Naast deze deelnemers zijn er meestal tussen vier tot acht deelnemers die gespecialiseerd zijn in de luchtverdedigingsrol. De deelnemers nemen over het algemeen altijd een vliegtuig mee dat een tweezits-variant is van het type vliegtuig. De geleerde lessen kunnen na evaluatie eventueel gebruikt worden als input voor nieuwe lessen tijdens de TLP.

Vanaf de tweede week doen er external assets mee aan de TLP. Het doel van deze extra deelnemers is het realisme van de oefening te verhogen. Verschillende typen externe deelnemers doen mee in de verschillende fasen van het TLP programma. De additionele deelnemers die deelnemen aan de missies bestaan vaak uit een E-3 Sentry, ondersteunende helikopters, transport en tankvliegtuigen en ECM en SEAD vliegtuigen. Ook doen er regelmatig additionele gevechtsvliegtuigen mee. Veel TLP missies worden gemonitord en gecontroleerd door de E-3A Sentry van Geilenkirchen. Meestal vliegen de toestellen vanaf Albacete en neemt de bemanning van het toestel ook deel aan de briefing van de missie. Lichte transport en ondersteuning helikopters worden over het algemeen vanaf de tweede week van de TLP ingezet. De helikopters worden ingezet om de instructeurs en observators rond te vliegen naar de target gebieden van de missie. Deze personen observeren de missie en tonen de mate van succes aan bij de debriefing. De helikopters hebben ook de SAR taak tijdens de missie. De helikopters staan dus ook stand-by voor het geval dat er wat misgaat en er een vliegtuig neerstort. Vanaf vrijdag in de tweede week vliegen er vrachtvliegtuigen mee tijdens de oefening. Het doel van deze deelname is het oefenen van missies met langzaam vliegende toestellen in een vijandelijke omgeving. Vaak krijgen TLP deelnemers de taak om deze vliegtuigen veilig door het vijandelijke gebied te loodsen en ze te beschermen tegen vijandelijke activiteiten.

Tijdens de derde en vierde TLP week doen er nog meer externe deelnemers mee aan de oefening. De extra deelnemers die tijdens deze fase mee doen vormen een sterke tegenstander voor de TLP cursisten. De additionele deelnemers kunnen worden ingezet als een sterke vijandelijke eenheid, maar ook als een aanvulling op de escortejagers van de deelnemende TLP cursisten. Voor beide soorten missies, zijn er vier tot acht additionele gevechtsvliegtuien nodig die vaak opereren in de luchtverdedigingsrol. De externe deelnemers kunnen afkomstig zijn van elke willekeurige eenheid binnen de NATO. Vaak bestaan deze vliegtuigen uit Belgische en Nederlandse F-16’s, Franse Mirage 2000C’s en Spaanse EF-18’s. De agressor specialisten die regelmatig meevliegen zijn vaak de Britse Hawks van het no 100 Squadron. Het voordeel van veel verschillende deelnemers is dat de missie voor de cursisten onvoorspelbaar wordt. De deelname van externe deelnemers zorgt ervoor dat de cursisten maximaal getraind worden. Vaak zijn de externe deelnemers afkomstig van de eenheden die ook cursisten op de TLP cursus hebben zitten. Deze constructie van het opdelen van operationele eenheden is vooral bij de Turkse en Griekse eenheden erg populair. Een tweetal Griekse Mirages doet gedurende de eerste vier weken mee aan de TLP terwijl dezelfde eenheid in de derde en wierde week nog meer Mirages stuurt. Naast de cursisten van de TLP zullen ook deze externe deelnemers getraind worden tijdens deze missies in een realistisch scenario.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden