Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Opereren in NATO Verband; Campia-Turzii, 14 september 2015

De Roemeense Luchtmacht, deel 7; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Sinds de toetreding tot de NATO in 2004 is er veel veranderd voor Roemenië. Het land heeft in de jaren ervoor een uitgebreide voorbereiding gehad. De Roemen hebben deelgenomen aan de Baltic Air Policing in 2007. Sinds de onrust met Rusland in 2014, staan er ook permanent USAF detachementen op Campia Turzii.

Sinds 2004 is Roemenië net als enkele andere voormalige Oostblok landen toegetreden tot de NATO. Het Noord-Atlantisch Verdrag (NATO) is een militair verdrag uit 1949 dat wederzijdse verdediging en samenwerking van de Europese en Noord Amerikaanse legers reguleert. De NATO was in eerste instantie vooral als tegenkracht tegen de communistische landen in het voormalige Oostblok gericht. Deze landen vormden op hun beurt in 1955 het Warschaupact. De kern van het verdrag staat in artikel 5, dat stelt dat in geval van een aanval op een van de staten in Europa of Noord-Amerika, deze door de andere zal worden opgevat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen elkaar zullen helpen de aanvaller af te weren. Sinds het einde van de Koude Oorlog is het militaire belang van de NAVO afgenomen. De NAVO is sindsdien in een transformatiefase, waarin nieuwe taken zoals bestrijding van terrorisme, proliferatie en anarchie op de agenda zijn gekomen. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, heeft Roemenië zijn ogen gericht op het Westen. Het militaire apparaat is vanaf 1990 een traject gestart dat ervoor moet zorgen dat het land een NATO lidstaat zou worden. Onder andere het LanceR programma van de MiG-21 is een onderdeel van het modernisatieproces dat toetreden tot de NATO mogelijk moest maken. Na een lang traject van voorbereidingen en hervormingen werd het land uiteindelijk in 2004 lid van de NATO. Daarmee is Roemenië onder andere de weg ingeslagen om volledig te integreren in de Europese samenleving.

Een van de grootste detachementen die de Roemenen in een internationale samenwerking hebben gedaan was de Baltic Air Policing missie in 2007. Sinds 1 april 2004, zijn de Baltische Staten Litouwen, Letland en Estland lid van de NATO. Deze landen hebben echter te weinig militaire middelen om hun luchtruim te bewaken. Om dit toch goed te organiseren is de Baltic Air Policing opgezet waarbij er continue NATO detachementen op de Litouwse vliegbasis Šiauliai staan. De NATO landen die een

detachement leveren patrouilleren door het Baltische luchtruim langs de Russische grenzen. Vanaf augustus 2007 tot en met eind oktober 2007 zouden vier Roemeense MiG-21 LanceR C’s vliegen vanaf de Litouwse vliegbasis. De vier MiG-21’s waren afkomstig van de 71e vliegbasis Campia Turzii. De vier toestellen die de Policing missie vlogen werden ondersteund door 67 manschappen waarvan negen piloten. Een deel van het Roemeense personeel nam plaats bij de verkeersleiding in Kaunas om deze te ondersteunen. De deelnemende vliegtuigen staan naast het feit dat ze patrouilles vliegen ook 24 uur per dag op Quick Reaction Alert (QRA). Vanaf 31 oktober 2007 werd het commando overgedragen aan de volgende groep die de missie overneemt. Vanaf 1 november namen de Portugezen het over van de Roemenen met hun F-16 Fighting Flacon. Hoeveel onderscheppingen de Roemen hebben gemaakt tijdens hun detachement is niet bekend.

Naast de Baltische Staten, Polen en Bulgarije is ook Roemenië een van de landen die ruimte biedt voor de Amerikaanse detachementen als gevolg van de spanningen tussen de NATO landen en Rusland. Operation Atlantic Resolve is de reactie van het Westen op de Acties in Oekraïne waar de Russen worden beschuldigd van het steunen van de pro Russische rebellen die willen afscheiden van Oekraïne. Alle Amerikaanse eenheden die additioneel naar Europa zijn verplaatst zijn in het kader van Operation Atlantic Resolve uitgezonden. De Amerikaanse detachementen die in Roemenië worden geplaatst staan over het algemeen op Campia Turzii in het noordwesten van het land. Een van deze detachementen die op de vliegbasis stond van 6 juli tot en met 30 september 2015, was het detachement van de Oregon en Florida Air National Guard. Deze eenheden namen in totaal met 12 F-15C Eagles deel aan de oefening Dacian Eagle 2015. Aan deze oefening namen ook nog eens zes Roemeense MiG-21 LanceR C’s deel en ruim 600 Amerikaanse militairen en ook nog eens 300 Roemeense militairen. Dacian Eagle 2015 zet de lijn van de oefeningen die gehouden zijn op Campia Turzii door en heeft als doel om de paraatheid en interoperabiliteit van het betrokken personeel te verhogen. De oefening is een gelegenheid om technieken, tactieken en procedures met betrekking tot luchtvaart- activiteiten te oefenen in overeenstemming met de NATO-normen. Later dit jaar zullen de Roemen ook nog eens oefenen met de Wisconsin ANG en een A-10 eenheid uit de Verenigde Staten.

Naast de detachementen met gevechtsvliegtuigen in Roemenië, is er op de vliegbasis Mikhail-Kogelnichanu (ook aangeduid als MK) ook een passagiers transitie centrum opgericht (Passenger Transit Center, Romania). Vanaf deze terminal kunnen Amerikaanse militaire passagiers worden ingevlogen naar de diverse uitzendgebieden in het Midden Oosten. Het transitie centrum wordt geleid door het 21st Theater Sustainment Command op MK. Passagiersvliegtuigen komen binnen vanuit de Verenigde Staten om de militairen over de Atlantische Oceaan te verplaatsen. Vanaf Mikhail-Kogelnichanu vliegen de passagiers met militaire tactische en strategische transportvliegtuigen naar het gebied in waar ze worden uitgezonden. Sinds de opening van het passenger transit center in januari 2014, zijn er al ruim 100.000 militairen verplaatst via deze terminal. Er zijn sinds 22 september 2014 veel eenheden met noodzakelijk personeel direct naar een uitzendingsgebied gevlogen om daar snelle hulp te bieden. De gemiddelde tijd die nodig is om veel manschappen te verplaatsen naar een crisis gebied met de hulp van deze terminal is ongeveer 36 uur. Dit is vergeleken met het transitie centrum in Kirgizië een aanzienlijke verbetering. Het is een verbetering van 12 uur, omdat er via dat centrum ruim 48 uur over gedaan wordt om de militairen te verplaatsen.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden