Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

De Toekomstige Tankervloot; Eindhoven, 12 april 2018

Frisian Flag en de EART 2018, deel 4; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

De lessen die geleerd zijn tijdens de EART hebben de politiek in Europa doen besluiten om op het gebied van air to air refuelling de handen ineen te slaan. Met de hulp van het European Defense Agency was de studie gestart die leidde tot de aanschaf van een gezamenlijke Airbus A330MRTT tankervloot in de nabije toekomst.

Op dit moment is Air to Air Refuelling een van de vier belangrijkste projecten die lopen bij het EDA. Naast dit project zijn de andere drie grote projecten Cyber Defense, RPAS systemen (drones) en satelliet communicatie. Vooral tijdens de Libië crisis van 2011, werd zichtbaar hoe belangrijk een degelijke tankervloot is voor de Europese Unie. Polman legt uit dat er in deze crisis ruim 49 tankers beschikbaar waren die afkomstig waren uit zeven verschillende lidstaten van de EU. Er zijn op dit moment ruim negen verschillende typen tankers in gebruik die allemaal verschillende systemen gebruiken. Tijdens de operaties in Libië, werden vijftig tanker gevraagd, terwijl er maar 49 beschikbaar waren. Daarnaast is het zo dat er in de praktijk altijd minder in gebruik zullen zijn door onderhoud en reparaties aan verschillende vliegtuigen. Men kwam in de praktijk dus ruim 30% aan tanker capaciteit tekort tijdens dit conflict. Sinds dit conflict zijn er meer tankers in gebruik genomen bij de verschillende luchtmachten, waardoor er nu ongeveer 90 vliegtuigen actief zijn in Europa die vergelijkbaar zijn met de Amerikaanse KC-135. Dit is aldus Polman nog steeds een tekort van ruim 40 vliegtuigen met tankcapaciteit als deze cijfers worden vergeleken met de eisen van de Europese Unie. Het EDA heeft het Air to Air Refuelling project gestart om dit capaciteitstekort te gaan invullen in de toekomst.

Het EDA komt met een drietal oplossingen voor het capaciteit tekort aan tankers. De eerste oplossing is effectiever omgaan met de tanker vloot die nu al beschikbaar is. Dat betekend meer gebruik maken van elkaars tank vliegtuigen waar dit kan. Hiervoor is dus ook een stukje standaardisatie nodig die tijdens de operaties kan worden toegepast. De EART speelt de belangrijkste rol voor deze oplossing, omdat men nu met elkaars materieel kan opereren. Het EDA heeft de EART mee opgezet om de eenheden te laten trainen met elkaar. Dit betekend niet alleen meekijken met elkaar, maar werkelijk met elkaar aan de slag gaan tijdens realistische scenario’s die zich

afspelen tijdens de oefening Frisian Flag op Leeuwarden. Nadat de training vorm had gekregen en volwassen genoeg was, is de hele training overgedragen aan het EATC. Voor de tweede oplossing geeft Polman aan dat het grote tekort aan al deze tankers pas pijnlijk zichtbaar wordt zodra er een zogenaamde peak demand is zoals tijdens crisis situaties. De tweede oplossing is het uitrusten van de Europese Airbus A400M vloot met drogue pods onder de vleugels om deze pieken van capaciteit aanvragen op te vangen. In het jaar 2025 moet deze oplossing voor handen zijn. De transport vliegtuigen zullen normaliter fungeren als transport vliegtuigen en de drogue pods liggen dan opgeslagen op de vliegbasis voor gebruik in crisistijden.

De derde oplossing is de oplossing die een grote impact gaat hebben aldus Polman. In 2011 is men gestart met een project in Nederland waarbij het idee ontstond om een gezamenlijke Europese tanker vloot aan te schaffen. De twee KDC-10’s moeten in Nederland vervangen gaan worden en men besloot om bij de aanschaf van vliegtuigen andere landen te gaan betrekken. Het idee om deze gezamenlijke vloot te creëren, werd door het EDA sindsdien uitgewerkt. Het voordeel van de deelnemende landen is dat men exact het aantal uren kan inkopen wat het land nodig heeft per jaar aan tanker capaciteit. Dit scheelt elk deelnemend land enorm veel kosten die anders verloren zouden gaan aan de aanschaf van extra tankers. Het concept is dus erg kosten efficiënt aldus Polman. Landen kunnen theoretisch slecht een half vliegtuig aanschaffen in dit project en in de praktijk toegang hebben tot ruim acht verschillende vliegtuigen. De beschikbaarheid van capaciteit is voor de partners dus fantastisch. De gezamenlijk aan te schaffen vliegtuigen zullen van het type Airbus A330MRTT worden. Dit vliegtuig kwam al snel naar voren als het meest geschikte vliegtuig voor alle partijen. Het voordeel van dit vliegtuig is dat het zowel het boom systeem als het drogue systeem aan boord heeft. Ook is het toestel in staat om ruim 266 manschappen te vervoeren en het toestel kan een enorme vrachtlading meedragen wanneer de stoelen voor de passagiers worden verwijderd. De A330 MRTT kan dus letterlijk alle typen vliegtuien in Europa bijtanken. De toestellen zullen multi-inzetbaar zijn in de tankerrol, de transportrol en de MEDEVAC rol.

Nederland en Luxemburg waren in 2016 de eerste landen die de intentie verklaring (MOU) tekende om deze vliegtuigen te gaan aanschaffen. Deze landen tekenden later ook voor de aanschaf van twee vliegtuigen en de optie voor nog eens zes vliegtuigen. In 2017 zouden Duitsland en ook Noorwegen zich melden voor dit project. Beide landen tekenden het contract voor de aanschaf van deze vliegtuigen op 29 juni 2017. Met deze twee partners aan boord, kwam het aantal aan te schaffen vliegtuigen al op zeven te staan. Op 14 februari 2018, meldde ook België zich waardoor het aantal vliegtuigen werd uitgebreid tot acht stuks. In het huidige contract is er nog steeds ruimte voor drie optionele vliegtuigen waarop Europese landen zich kunnen inkopen in het samenwerkingsverband. Het EDA zit nu in de fase dat ze de regeringen van geïnteresseerde landen informeren en begeleiden bij de aanschaf van deze vliegtuigen. Het is de bedoeling dat de eerste vliegtuigen worden geleverd in 2020. In het jaar 2023 zou de vloot compleet moeten zijn (Full Operational Capability, FOC). Naast het multinationale MMT project, zijn er ook landen die hebben aangegeven dat ze met exact dezelfde A330MRTT vliegtuigen gaan vliegen onder hun eigen vlag. Deze landen zijn tot nu toe Frankrijk (12 tankers), Groot-Brittannië (14 tanker) en Australië (5 tankers). Het is dus de bedoeling dat ook deze landen samen met de MMT partners effectief gebruik gaan maken van elkaars tankers daar waar dit nodig is. Europa heeft met de aanschaf van deze vliegtuigen dus zijn tanker behoefte voor de toekomst ingevuld.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden