Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

11e Bevoorradingscompagnie LMB; Stroezand GLV-VII, 26 juni 2018

Bevoorrading door de Lucht; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Na de val van de Berlijnse muur en de opschorting van de dienstplicht is de hele defensie organisatie gewijzigd. In 1993, is de 11 Bevocie verplaatst van de 11 Pantser Infanterie Brigade naar de 11 Luchtmobiele Brigade. Het werkelijke omschakeling vond plaats in 1995, toen de eenheid verhuisde naar Schaarsbergen.

De historie van de 11e Bevoorradingscompagnie Luchtmobiel (11 Bevocie) begon in de tweede helft van de jaren 60. In 1965, werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau zoals de Divisie Intendance Compagnie, het Divisie Technische Dienst Bataljon en het Divisie Transportbataljon werden verdeeld over de brigades. Zo kreeg de 11 Pantserinfanteriebrigade (11 Painfbrig) de 11 Bevoorrading compagnie (11 Bevocie), de 11 Herstelcompagnie (11 Hrstcie) en de 11 Genees- kundige compagnie (11 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in het 11 Treinenbataljon (11 TN-bat) gegroepeerd. Dit bataljon werd in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 11 TN-bat opgeheven, waarna de 11 Bevocie, de 11 Hrstcie en de 11 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 11 Painfbrig. Vanaf 1993 werd 11 Painfbrig omgevormd tot 11e Luchtmobiele Brigade (11 LMB), waarbij ook de taakstelling, werkwijze en organisatie van de logistieke eenheden wijzigde. Met de invoering van het fysieke distributie proces binnen de Landmacht tussen 2005 en 2007 en de daaraan gekoppelde voertuigen (wissellaadsystemen) en hefmiddelen wijzigde het bevoorradingsproces binnen de overige brigades. Hierdoor werden de Bevocien bij deze eenheden opgeheven. Alleen de 11 LMB behield haar logistieke zelfstandigheid en daarmee is de 11 Bevocie Lumbl nog de enige bestaande Bevocie bij de Landmacht.

De militairen van het 11 Bevocie waren in het verleden net als tegenwoordig goed te herkennen aan hun uniformen. In het verleden was het personeel van de eenheid samengesteld uit een mix van het dienstvak Intendance (INT) en Aan- en Afvoer Troepen (AAT). Deze militairen waren te herkennen aan de onderdeelsjaal met in het midden een wit paard. Later is dit paard vervangen door een gele zwijnen kop. De

onderdeelsjaal onderscheidde de beide groepen van elkaar. De karmozijn rode voor INT en de blauwe voor AAT militairen. Het zwijn werd het symbool van de 11 Pantser infanterie brigade. Tijdens een oefening van de brigade in de omgeving van Dwingeloo in 1963, werd het begraven keukenafval door mensen of dieren weer opgegraven. In de plaatselijke pers werd de schuld van de rommel gegeven aan de militairen. Bij deze beschuldiging werd de naam “boszwijnen” gebruikt tegen de militairen. Door de spreekwoordelijke moed van dit dier werd de scheldnaam tot erenaam verheven en een boszwijn werd het brigade-embleem. Tegenwoordig hoort de eenheid bij de Luchtmobiele Brigade. De militairen van deze eenheid zijn herkenbaar aan de karakteristieke rode baret. Het embleem van de 11 Bevocie bestaat tegenwoordig niet meer uit een zwijn, maar uit de valk van de 11 Luchtmobiele Brigade. De achtergrond van het embleem is rood met blauw. Het Nassaublauw is de kleur van de AAT en het karmozijnrood van de INT troepen. Verder staan er 3 kleine afbeeldingen in het logo, de Pacman die staat voor klasse I (voeding), de trechter die staat voor klasse III (brandstof, oliën) en de kogel die staat voor klasse V (munitie).

In het verleden was de 11 Bevocie gelegerd in de Legerplaats de Wittenberg die later werd omgedoopt tot de Generaal Majoor Kootkazerne in Garderen. In 1995, is de 11 Bevocie verhuisd naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen met de werklocatie in Duivelsberg. De eenheid is sinds de oprichting belast met het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I en klasse III goederen. In opdracht van de brigadecommandant zal de eenheid ook de klasse V goederen bevoorraden. Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “Aanvulling OMU” (organieke munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ongeveer vijf dagen te faciliteren. Deze “ijzeren voorraad” bleef zo veel mogelijk “op de wielen” wat wil zeggen dat er altijd mobiliteit was. De taakstelling van de 11 Bevocie is met de omvorming tot de 11 Bevocie Lumlb niet inhoudelijk veranderd in 1995. De 11 Bevocie bleef de rest van de brigade ondersteunen op verschillende gebieden. De aanvoer van nieuwe munitie, voedsel, reserveonderdelen en materieel behoort tot de hoofdtaak van de eenheid. Alleen de wijze van optreden en de middelen veranderden toen de eenheid bij de luchtmobiel werd ingedeeld. Er wordt tegenwoordig ook gebruikt gemaakt van LSV’s (Luchtmobiele Speciale Voertuigen), HUSLE (Helicopter Underslung Loading Equipment) en helikopters van het DHC.

Naast de brigade- en compagnie oefeningen en vele logistieke ondersteuningen van de brigade werd de eenheid ingezet bij diverse SITE-wachten (bewaken van belangrijke wapens/munitie van Amerikanen) in Havelte en ‘t Harde. Ook werd de eenheid, na het opheffen van de treinenbataljons in de jaren 80, meerdere malen per jaar ingezet als Vaste Kampstaf van de brigade. Vanaf 1995 tot 2003 is door de 11 Bevocie toegewerkt naar werkwijze die ertoe geleid heeft dat de operationele gereedheidsstatus werd behaald in oktober 2003. Vanaf dat moment mocht de 11 Bevocie “AASLT” (Air Assault) toevoegen aan de compagnie naam. Personeel van de 11 Bevocie zijn sinds die status meerdere malen uitgezonden geweest bij de diverse operaties van Defensie in het buitenland. In 2011, heeft 11 Bevocie AASLT haar uitzendvlag ontvangen voor de missie in Afghanistan als LSD-4 en aan de onderdeelvlag zijn een aantal linten toegevoegd die door de eenheid door de jaren heen verdiend zijn voor de verschillende missies. Deze missies, waren: UNPROFOR (DUTCHBAT), SFOR, Afghanistan Kabul ISAF, Irak SFIR en Afghanistan Uruzgan ISAF. Het motto bij 11 Bevocie luidt tegenwoordig “Laborandum est” ofwel “Wij zullen werken”. De kreet “Bevo SEAL!” wordt veelal gebruikt door de eenheid, waarbij SEAL staat voor Special Elite Armed Logistics.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2018 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden