Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Oprichting van de RAF in 1918; RAF Fairford, 15 & 16 juli 2018

100 Jaar Royal Air Force, deel 1; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

De Royal Air Force (RAF) zijn de luchtstrijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk. Deze militaire tak werd tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog op 1 april 1918. Hiermee is de RAF de oudste luchtmacht in de wereld. Dit jaar wordt tijdens de RIAT op RAF Fairford het 100 jarige jubileum gevierd van de Royal Air Force.

Hoewel de Britten niet de eerste waren die gebruik maakten van militaire vliegtuigen die zwaarder zijn dan lucht, is de RAF toch de oudste onafhankelijke luchtmacht ter wereld. De RAF was de eerste luchtmacht in de wereld die onafhankelijk werd van de controle door het leger of de marine. De RAF werd opgericht door de samenvoeging van het Royal Flying Corps en de Royal Naval Air Service op 1 april 1918. De vroege RAF werd bestuurd door het Britse ministerie van luchtmacht dat drie maanden eerder was opgericht. Het Royal Flying Corps was ontstaan uit het Air Battalion van de Royal Engineers en stond onder de controle van het Britse leger. De Royal Naval Air Service was de marine equivalent en werd bestuurd door de Britse Admiraliteit. Het besluit om de twee diensten samen te voegen en een onafhankelijke luchtmacht, was een reactie op de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, was de eerste oorlog waarin vliegtuigen een grote invloed hadden. De oprichting van de nieuwe luchtstrijdmacht was gebaseerd op het Smuts Rapport dat was opgesteld door veldmaarschalk Jan Smuts voor het imperialistische oorlogskabinet waar hij diende. Om de fusie van zowel de militaire luchtvaart als de marine luchtvaart in de nieuwe dienst te benadrukken, werden veel van de titels van officieren opzettelijk gekozen om van een marine karakter te zijn. Enkele voorbeelden van deze namen, zijn: Flight Lieutenant, Wing Commander (later bekend als Flight Leader), Group Captain en Air Commodore (later bekend als Squadron Commander). Dit alles was gedaan om de Admiraliteit mee te krijgen in dit gedurfde plan.

De nieuw opgerichte RAF was de krachtigste luchtmacht ter wereld aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het legeronderdeel beschikte over meer dan 20.000 vliegtuigen en meer dan 300.000 personeelsleden (inclusief de Royal Air Force van de vrouwen). De squadrons van de Royal Flying Corps (RFC) behielden hun nummering terwijl die van de Royal Navy Air Service (RNAS) vanaf 201 opnieuw werden

genummerd. Op het moment van de fusie had de RNAS ruim 5566 officieren en mannen en beschikte het over 2949 vliegtuigen, 103 luchtschepen en 126 kuststations. Het overige personeel en de aanvullende vliegtuigen kwamen van de RFC. Een gedenkteken voor de RAF werd in dienst genomen na de oorlog in centraal Londen. Het laatste bekende nog overgebleven oprichter van de RAF was de veteraan Henry Allingham uit de Eerste Wereldoorlog, die op 113-jarige leeftijd stierf in 2009. Het einde van de Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat er een hele grote bezuiniging zou plaatsvinden op het Britse defensie budget. De nieuwe onafhankelijke, en toen nog steeds tijdelijke, RAF was nog ruim negen maanden een discussiepunt voor het Britse Kabinet. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de RAF als onafhankelijk onderdeel te behouden ondanks de bezuinigingen.

De RAF nam de taak op zich om het Britse Koninkrijk vanuit de lucht te controleren en verdedigen. Er werd geargumenteerd dat het gebruik van de luchtmacht een kosten effectievere manier zou zijn om grote gebieden te beheersen dan door inzet van conventionele landstrijdkrachten. Sir Hugh Trenchard, de voorzitter van de luchtstaf, had ideeën geformuleerd over het gebruik van vliegtuigen in het koloniale politiebestuur. Deze ideeën werden voor het eerst in de praktijk gebracht toen de RAF en Imperial Army met grondeenheden de rebelse Somalische Derwisjen versloegen in 1920. Het volgende jaar kreeg de RAF de verantwoordelijkheid voor alle Britse troepen in Irak met als taak de tribale onrust te controleren en onderdrukken. De RAF werd ook ingezet in Afghanistan in 1925, waar het onderdeel voor het eerst in de geschiedenis onafhankelijk heeft opgetreden. Deze inzet werd nog eens overgedaan na het uitbreken van een burgeroorlog in 1928. Tijdens deze oorlog werden de Britse delegatie en een aantal Europese diplomatieke personeelsleden in Kabul afgesneden. Vooral tijdens de interbellumjaren moest de RAF vechten voor het voortbestaan van de organisatie. Sommige politici vroegen zich de noodzaak van een afzonderlijke luchtmacht in vredestijd af. Om te voorkomen dat de RAF werd ontbonden en de taken moest teruggeven aan het leger en de marine, besteedde de RAF aanzienlijke energie aan het Britse publiek tijdens de jaarlijkse Hendon Airshow.

De oprichting van de RAF verwijderde alle vliegtuigen en vliegend personeel van de marine, hoewel de Admiraliteit de vliegdekschepen onder controle had. Op 1 april 1924, werd de Fleet Air Arm (FAA) van de Royal Air Force gevormd onder toezicht van de luchtmachtstaf. De commandant van de RAF, Lord Trenchard en zijn luchtmachtpersoneel en zijn opvolgers voerden aan dat de "lucht één en ondeelbaar is" en dat de marine luchtvaart dus behoorlijk onder de verantwoordelijkheid van de RAF viel. De Admiraliteit nam het tegenovergestelde standpunt in en zette zich in de eerste helft van de jaren twintig hard in voor de terugkeer van de marine-luchtvaart. Er is geargumenteerd dat de Britse verdedigingsmechanismen in de interbellumjaren een ernstige invloed hadden op de leerstellige ontwikkeling van de Britse marine-luchtmacht, aangezien de marine geen ervaren zee vliegers had. In 1936, voerde de Admiraliteit opnieuw campagne om de marine luchtvaart weer terug onder eigen controle te krijgen. Deze keer was de marine succesvol en op 30 juli 1937, nam de Admiraliteit de verantwoordelijkheid over voor het beheer van de Fleet Air Arm. Minder dan twee jaar later werd de Fleet Air Arm overgedragen naar de volledige besturing door de Admiraliteit. De FAA werd toen omgedoopt tot de Air Branch of the Royal Navy. De Air Branche was in een sterk achtergestelde staat overgedragen aan de Royal Navy. De eenheden vlogen met sterk verouderde vliegtuigen en hadden achterstallig onderhoud. In 1936, reorganiseerde de RAF uiteindelijk met de oprichting van het Fighter Command, het Bomber Command en het Coastal Command.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2018 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden