Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Surveillance met de Hawkeye; Charles de Gaulle, 25 & 26 maart 2019

Mission Clemenceau, deel 3; Tekst en Afbeeldingen: Alex van Noye & Joris van Boven

De Franse Marine beschikt in totaal over een drietal Grumman E-2C Hawkeye radarvliegtuigen die kunnen worden ingezet aan boord van de Charles de Gaulle. Deze E-2C’s zijn belangrijk bij de inzet van de Rafales en worden ingezet als vliegend radarstation. Tijdens Mission Clemenceau zijn er twee Hawkeye’s beschikbaar.

Aan boord van de Charles de Gaulle (CdG) speelt de E-2C Hawkeye een belangrijke rol. Het vliegtuig dat is uitgerust met twee turboprop motoren, is een vliegend radar station voor de bemanning van het schip en zijn vliegtuigen. Luitenant Fabien is een vlieger op dit radar toestel en heeft ruim 3200 vlieguren gemaakt waarvan ruim 1200 op de Hawkeye. De Luitenant heeft in het verleden zijn training gehad bij zowel de Franse Luchtmacht als de Franse Marine. Fabien geeft aan dat de Franse Marine drie E-2C Hawkeye’s in gebruik heeft. Deze toestellen zijn ingedeeld bij het 4 Flottille. De vliegtuigen staan aan land gebaseerd op Lorient/Lann-Bihoué in Bretagne in het westen van Frankrijk. Oorspronkelijk was de Hawkeye alleen bestemd voor de Airborne Early Warning (AEW) taak. Naast de all-weather AEW taken, vervult het toestel tegenwoordig ook andere taken licht Fabien toe. De Hawkeye vervult ook command & control functies voor de CSG. Het bemanning van het radar toestel voert de coördinatie bij het bewaken van een zeegebied, het coördineert acties tijdens aanvallen en onderscheppingen, het voert de Search And Rescue (SAR) coördinatie aan en het toestel wordt ingezet als vliegend verbindingsstation aldus de Luitenant. Fabien geeft aan dat de Hawkeye een veelzijdig vliegtuig is dat een erg belangrijke rol speelt voor de CSG.

Volgens Fabien, bestaat de bemanning van de E-2C Hawkeye uit vijf bemanning leden. De vijftallige bemanning zit in de cockpit en in het Combat Information Center (CIC) ligt Fabien toe. In de cockpit zitten de gezagvoerder en de copiloot. In het CIC gedeelte, zitten de overige drie bemanningsleden licht Fabien toe. Deze bemanningsleden, zijn: de CIC Officer (CICO) die fungeert als de missiecommandant, de Radar Operator (RO) die verantwoordelijk is voor het radarsysteem en tot slot de Air Control Officer (ACO) die verantwoordelijk is voor de radiocommunicatie tijdens een missie. De Luitenant geeft aan dat het CIC drie naar bakboord (links) gerichte

consoles heeft met elk een ronde radarscoop. In de praktijk werken de CICO, RO en ACO allen in de radarobservatie en air control rol. Vanwege de lange missieduur, van soms wel meer dan twaalf uur, werd het CIC voorzien van een toilet tijdens het ontwerpen van de E-2C Hawkeye. Elk bemanningslid moet om zijn rol te kunnen vervullen zichzelf kwalificeren in het trainingsprogramma van de Hawkeye. Er zijn specifieke trajecten voor alle functies aan boord licht Fabien toe. Vervolgens moet elk bemanningslid deelnemen aan gesimuleerde scenario’s. Deze scenario’s kunnen bestaan uit Combat Search And Rescue (CSAR) scenario’s, Airborne Battlefield Command and Control (AB3C) scenario’s en Anti Surface Warfare (ASUW) scenario’s.

OP de CdG zijn tijdens Mission Clemenceau op dit moment 2,5 crews aanwezig voor de Hawkeye, aldus Fabien. Hij voegt eraan toe dat men binnen nu en enkele weken zal beschikken over drie complete crews als de training is voltooid van deze mensen. De CdG heeft op dit moment twee E-2C Hawkeye’s van de Franse Marine aan boord. Een van deze Hawkeye’s is voorzien van zowel een Franse als Amerikaanse vlag op de neus en de staart van het toestel. Fabien geeft aan dat dit de goed lopende samenwerking weergeeft met de Amerikaanse Marine. De Luitenant verteld dat er momenteel een Amerikaan meedraait bij het 4 Flottille. De beide landen proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren en amen te werken als het aankomt op de Hawkeye inzet. Deze Amerikaan heeft deelgenomen met de Franse bemanning tijdens de missies boven Syrië en Irak tijdens Operation Inherent Resolve. Dit is volgens de Luitenant geen probleem, want deze operatie wordt uitgevoerd door een coalitie, waar Frankrijk aan deelneemt, die wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. Om deel te nemen aan de militaire operaties, moet deze Amerikaan alleen de toestemming hebben van de Amerikaanse regering. Voor de rest zal hij gewoon trainen met de Franse bemanning van de E-2C. Ook dit is geen probleem legt Fabien uit, want de zowel de Franse als de Amerikaanse Marine hebben dezelfde trainingsstandaard om bemanningen te trainen op de E-2C Hawkeye. Fabien geeft aan dat hij zelf ook deel uitmaakt van het uitwisselingsprogramma met de Verenigde Staten. Hij is in Norfolk in de Verenigde Staten instructeur op de E-2C bij VAW-120, welke een Amerikaanse trainingseenheid is voor de Hawkeye bemanningen.

Tijdens Operation Chammal, wordt de Hawkeye ook ingezet vanaf de CdG. De voorbereiding voor een Command and Control missie start de dag voor de werkelijke inzet volgens Fabien. De voorbereiding vindt plaats met een team van twee piloten en drie CIC controleurs, een Intel officier en een onderofficier. De eenheid aan boord van de Hawkeye beheert het luchtruim van het verantwoordelijkheidsdomein licht de Luitenant toe. Hierin coördineert men alle luchtbewegingen en levert de bemanning radarbeelden aan de Rafales en de Combined Air Operations Center (CAOC) van de coalitie. Fabien verteld dat de Hawkeye voor de vloot een erg belangrijk instrument is bij de inzet van de Rafales van CdG. Het toestel is zo belangrijk dat Frankrijk al bezig is met de opvolger van de bestaande Hawkeye vloot. Fabien legt uit dat men in Frankrijk van plan is om drie nieuwe E-2D Hawkeye vliegtuigen aan te schaffen ergens tussen 2026 en 2028. De werkelijke order is nog niet geplaatst, maar het is duidelijk dat de vloot niet kan zonder deze vliegtuigen. De drie huidige radarvliegtuigen zijn geleverd in 1998, 1999 en 2004. Volgens Fabien zijn deze toestellen tegen de tijd dat de E-2D wordt geïntroduceerd aan vervanging toe. Tot de werkelijke vervanging, zullen de drie toestellen op korte termijn worden gemoderniseerd zodat ze weer helemaal up to date zijn voor de inzet in de komende tien jaren. Fabien sluit af met de opmerking dat hij het fantastisch vind om op te treden als een afgezant voor Frankrijk tijdens het samenwerkingsprogramma met de Verenigde Staten.


Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2020 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden


Flag Counter