Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Een Gecentraliseerde Training; Gilze-Rijen, 18-23 juni 2014

Operatie Luchtsteun 2014, deel 1; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

De laatste 12 jaar heel de Nederlandse luchtmacht een aantal drastische bezuinigin- gen en reorganisaties ondergaan. Een van die bezuinigingen is het centraliseren van alle opleidingen op vliegbasis Woensdrecht. Ook wordt de opleiding van vliegers uitgevoerd in een gezamenlijke opleiding in de Verenigde Staten.

Tegenwoordig is de Nederlandse defensie een moderne organisatie die functioneert als een groot bedrijf. Dit geldt ook voor de luchtmacht die continue klaar staat om airpower te leveren waar en wanneer dat nodig is. Door de economische problemen in Europa en de veranderende militaire balans de afgelopen jaren, zijn er drastische bezuinigingen doorgevoerd bij defensie. In Oost-Europa kwamen de communistische regimes ten val en op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. De Sovjet-Unie die als vijand werd beschouwd viel uit elkaar. Vanaf 1 juli 1991, werd het Warschaupact opgeheven en kwam de Koude Oorlog ten einde. Voor de Koninklijke Luchtmacht zou er in deze tijd veel gaan veranderen. Zo is Nederland van een hele grote F-16 vloot terug gegaan naar een klein vloot van 68 vliegtuigen. Ook op het gebied van de transportvloot zou er veel gaan veranderen. De grote hoeveelheid typen wordt teruggebracht naar een aantal basistypen om de kosten te reduceren. Ook bij het DHC vallen een aantal zware klappen als het op bezuinigingen aankomt. De Cougars zullen op termijn allemaal door NH90’s vervangen worden. Deze hervormingen maken de huidige luchtmacht compacter en veel mobieler. Tegenwoordig moeten kleine eenheden zich snel kunnen verplaatsen naar crisis gebieden brandhaarden in de wereld om snel een accuraat te kunnen optreden.

Tegenwoordig bestaat het departement Opleidingen van de Koninklijke Luchtmacht uit vier squadrons die de opleidingen verzorgen, dit zijn namelijk het 130, 131, 132 en 133 squadron. Het 131 Squadron verzorgt de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding met behulp van de Pilatus PC-7. De vervolgopleiding van de aspirant vliegers vindt echter grotendeels plaats in de Verenigde Staten. De Nederlandse luchtmacht maakt sinds 1989 voor de opleiding van haar piloten gebruik van de PC-7. In totaal zijn er destijds dertien vliegtuigen van dit type aangeschaft en deze zijn allemaal gestationeerd op Vliegbasis Woensdrecht. Deze toestellen waren oorspronkelijk in een geel wit en rood

kleurenschema gespoten, maar na onderzoek door TNO is gebleken dat deze vliegtui- gen in het Nederlandse luchtruim beter gezien worden met een zwart kleurenschema. De aspirant vliegers leren met dit toestel alle basis elementen van het vliegen zoals: opstijgen en landen, basis manoeuvres, omgaan met de Nederlandse luchtverkeers- leiding en het vliegen op instrumenten. Vooral het landen wordt door de studenten gezien als een van de moeilijkste handelingen met een vliegtuig. Om dit te trainen maken de leerlingen dan ook veel doorstarts met de PC-7 op vliegvelden als Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel. Ook in de toekomst in de hervormde luchtmacht, zal vliegbasis Woensdrecht de belangrijkste trainingsbasis van de luchtmacht blijven. Door het centraliseren van de militaire opleidingen op een basis kan defensie veel geld besparen omdat alle specialismen van elkaar gebruik kunnen maken.

Wanneer de jonge vliegers zijn geslaagd voor deze elementaire opleiding, zullen ze naar Amerika gaan om daar hun opleiding voort te zetten op de F-16 of een van de helikopter typen van de luchtmacht. In Tucson werd de conversie opleiding gegeven. De IQT was in Nederland ingedeeld bij het no 313 Squadron op Twenthe en vanaf 2001 bij het no 306 Squadron op Volkel. De opleiding in Tucson werd gestopt in april 2007 toen het no 306 Squadron van Volkel naar Springfield verhuisde. Op Springfield werd de conversie naar de F-16 en de IQT training gecombineerd in een trainingspakket. De vliegers die naar de F-16 opleiding gaan, gingen tussen 2007 en 2010 naar Springfield Ohio. Het NDSO (Netherlands Detachment Springfield Ohio) was in die periode de opleidingseenheid van de Koninklijke Luchtmacht. Deze basis werd in 2010 gesloten door de Amerikaanse overheid waardoor de eenheid moest verhuizen naar een andere locatie. Nu wordt de opleiding van de Nederlandse piloten verzorgd door de Arizona National Guard, Welke opereert vanaf Tucson International Airport. Op deze basis staat het 162nd Wing gebaseerd dat bestaat uit het 148th FS, het 152nd FS en het 195th FS. De Nederlandse opleiding is ingedeeld bij het 148th Fighter Squadron. De eenheid heeft het embleem van het voormalige no 306 Squadron overgenomen op de staarten van de vliegtuigen. Op Tucson staan ongeveer 70 F-16’s gebaseerd. De Koninklijke Luchtmacht heeft voor de opleiding veertien F-16’s op deze basis staan. Naast de F-16’s.

De vliegers die in Nederland zijn toegewezen aan een van de helikoptertypen zullen vertrekken naar het Amerikaanse Ford Hood in Texas USA. De Nederlanders werken op die basis al sinds 1996 samen met het 21st Cavalry Brigade (Air Combat) van de Amerikaanse landmacht. Vanaf 1998 wordt er een permanent detachement uit Nederland op deze basis gestationeerd voor de opleiding van de Nederlandse Apache vliegers. De eenheid die op dat moment wordt opgericht krijgt de naam Joint Netherlands Training Detachement. Deze gecombineerde opleiding bevat niet alleen de training van de Apache vliegers, maar ook die van het grondpersoneel. De eenheid kreeg de beschikking over acht AH-64D Apache helikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Deze helikopters zullen permanent in de Verenigde Staten blijven staan. Vanaf 2013 krijgt de eenheid ook de beschikking over drie nieuwe CH-47F Chinook transporthelikopters. De eenheid gaat vanaf dat moment ook de training verzorgen voor de Nederlandse Chinook vliegers. Op 25 november 2013, werd de Joint Netherlands Training Detachement omgenummerd naar het no 302 Squadron. De naamswijziging geeft het detachement een duidelijkere plaats binnen zowel de eigen krijgsmacht als de Amerikaanse landmacht. Het nieuwe no 302 Squadron zet de traditie voort van het squadron dat onder meer met Allouettes in Bosnië actief was en dat als eerste de AH-64D Apache helikopter operationeel heeft ingezet in Djibouti. Het no 302 Squadron werd ook onderdeel van het Defensie Helikopter Commando.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden