Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Doelstellingen van de CJPRSC; Florennes, 2 oktober 2014

De CJPRSC 2014, deel 2; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Tijdens de huidige cursus zijn in totaal 11 landen betrokken bij de activiteiten. Deze landen, zijn: België, Duitsland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Polen, Hongarije, Zweden en de Verenigde Staten. Tijdens de missies zijn er in totaal 414 personeelsleden gedetacheerd op Florennes voor de CJPRCS.

De groep deelnemende vliegtuigen aan de CJPRSC bestaat uit twee Belgische F-16’s van Florennes en twee AMX-en uit Italië. Tijdens de CJPRSC zijn er acht escorte helikopters aanwezig die afkomstig zijn uit drie landen. Uit België vliegen er twee Augusta A-109 helikopters mee. De Franse deelname bestaat uit twee Gazelles van het 5RHC van de Franse landmacht. De Poolse vloot bestaan uit twee Mi-24 Hind helikopters en twee W-3 Sokol helikopters van de Poolse landmacht. Naast de escorte helikopters doen er ook acht transport helikopters mee aan de CJPRSC. Uit Italië vliegen er twee Augusta-Bell AB-212 helikopters mee. Uit Frankrijk vliegen er twee EC725 Caracal helikopters mee. De Duitse luchtmacht vliegt mee met twee CH-53 zware transport helikopters. De Spaanse luchtmacht participeert met twee AS332 Super Puma’s. Ter ondersteuning van de oefening vliegen er ook nog eens een E-3 Sentry en twee Belgische A-109’s mee. De SERE teams die de cursus supporten komen uit België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Sweden, Italië en Nederland. Deze teams bestaan allemaal uit vliegtuigbemanningen, omdat zij een onvoorspelbare groep zijn tijdens de oefeningen wat de training ten goede komt. De DISTAFF, MIMO, OPFOR ondersteuning komt uit België, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Nederland, Sweden en de Verenigde Staten. De cursus begint met een academische fase die wordt afgerond voordat de vliegactiviteiten starten. Tijdens de vliegfase worden er 147 missies gevlogen in zeven vliegdagen. Naast het trainen van CSAR missies, worden er tijdens de CJPRSC ook FARP oefeningen uitgevoerd waarbij de helikopters snel met draaiende motor worden bijgetankt.

Het belangrijkste doel tijdens de cursus is een nauwe samenwerking tussen de deelnemers. De samenwerkende partijen zijn in het algemeen Intel, de Rotary Wing Forces, de Fixed Wing Forces en de Extraction Forces. In het verleden werd het recoveren van mensen uit vijandelijk gebied getraind per land. Tegenwoordig worden

militaire eenheden bijna altijd in internationaal verband ingezet. Dit is alleen mogelijk door cursussen te houden zoals de CJPRSC. Het belangrijkste leerdoel van de cursus is het trainen van een multinationaal team voor personnel recovery. Tijdens de CJPRSC worden er vijf leerdoelen behandeld. Het eerste leerdoel is het delen van kennis en inzet om een PR missie in een vijandelijke omgeving met een internationaal team uit te voeren. Het tweede doel is de al bestaande kennis van landen over te brengen op de Europese partners. Het derde doel is samen vliegen in een PR Task Force missie met de internationale partners om afspraken en kennis in de praktijk uit te voeren en te delen. Hierbij wordt de PR Task Force een onderdeel van de bestaande COMAO welke is vastgelegd in internationale documenten. Het vierde leerdoel is het werken volgens de vastgelegde richtlijnen en het begrijpen van de processen. Het vijfde en laatste leerdoel is het trainen van Intel zodat er support kan worden geleverd voor een PR missie.

De Programme of Instruction is het academische deel van de cursus waarbij de deelnemers samen de theorie rondom PR zullen benadelen. Het is nooit duidelijk welke partijen of landen aan de cursus zullen deelnemen. Tijdens de Dry Run les gaan de cursisten zelf een PR missie voorbereiden en plannen zonder dat er werkelijk gevlogen wordt. Tijdens de cursus zijn het niet alleen vliegers en bemanningsleden die deelnemen, ook doen de leden van de Extraction Forces mee aan de training om dezelfde lessen te leren. Tijdens het vliegende deel van de cursus worden er in totaal zeven missies gevlogen door elk PR team. De eerste missie is een intromissie om ervoor te zorgen dat men elkaar leert kennen en ook het gebied leert kennen. Tijdens de tweede missie wordt de focus gelegd op het herkennen van vijandelijkheden in het gebied waar het PR team moet opereren. Tijdens de derde en vierde missie worden de CSAR profielen behandeld. De vijfde tot en met de zevende missie zijn werkelijke CSAR missies die in een internationale samenstelling van het team worden gevlogen. Er wordt altijd geprobeerd om nachtmissies toe te voegen aan de training. Er worden bij de huidige cursus drie missies parallel gevlogen door verschillende PR teams. Missie A, Missie B en Missie C zullen alle drie 20 minuten na elkaar starten zodat de helikopters niet elkaars missies beïnvloeden. De voorbereiding van alle missies start in de vroege ochtend met voorbereidingen.

Sinds het ontstaan van PR is de nood om dit soort missies te trainen nog steeds een noodzaak. Trainingsvluchten zijn een erg onmisbare factor geworden om de gecombineerde bemanningen voor te bereiden op een van de moeilijkste soorten missies. Er bestaat geen ander internationaal trainingsprogramma beschikbaar die gelijkwaardig zijn aan de CJPRSC. Het is erg belangrijk om te blijven trainen om de bemanningen voorbereid te houden bij de hedendaagse uitzendingen naar crisis gebieden. Vanaf 2015 zal de huidige organisatie CJPRSC verhuizen naar Poggio in Italië waar het CJPRSC zal opgaan in het European Personnel Recovery Center (EPRC). Het EPRC wordt een volledig zelfstandige organisatie die zich volledig zal inzetten voor het trainen van CSAR personeel. De cursus zal volgend jaar worden gehouden op de Hongaarse vliegbasis Papa. De locatie voor 2016 is tot op heden nog niet bekend. Het doel van het continue lopende programma is het creëren van een multinationale operator poule. Dit betekend dat er een Europese poule van materialen en manschappen worden gecreëerd dit willekeurig inzetbaar is tijdens uitzendingen. Het dan niet meer uit welke typen helikopters en welke nationaliteit de troepen hebben om een missie succesvol uit te voeren. Factoren die tot nu toe issues zijn geweest om een dergelijke poule te creëren, zijn: gelimiteerde cursus locaties, een gewaarborgde support omgeving en budgettaire onafhankelijkheden.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden