Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

De Organisatie van de USAF; RAF Fairford, 16 – 17 juli, 2017

De United States Air Force, deel 4; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Tegenwoordig is de United States Air Force de grootste en sterkste luchtmacht ter wereld. Net als de Amerikaanse politiek is ook de luchtmacht als een belangrijk deel betrokken bij de conflicten en crisissen in de wereld. De USAF is om dit efficiënt te doen een goed georganiseerde tak van de Amerikaanse defensie.

De USAF is een groot orgaan binnen het Amerikaanse Ministerie van Defensie. In totaal heeft de USAF acht organisatielagen die ervoor zorgen dat alle vliegtuigen en het grondpersoneel effectief worden ingezet tijdens wat voor missie dan ook. Het Department of the Air Force (DAF) is een van de drie militaire afdelingen binnen het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika. Het Department of the Air Force werd opgericht op 18 september 1947 en omvat alle elementen en eenheden van de United States Air Force (USAF). De DAF is organisatorisch het hoogste element dat er bestaat binnen de USAF. Het DAF staat onder de leiding van de secretaris van de luchtmacht (SAF/OS).Deze persoon is een burger die de autoriteit heeft om alle zaken uit te voeren onder de leiding en controle van de minister van Defensie. De hoogste militaire officier in het departement is de Chief of Staff of the Air Force, die de militaire adviseur is van de secretaris. Op aanwijzing van de minister van Defensie, wijst de secretaris van de luchtmacht luchtmachteenheden toe aan de Commandanten van de Combatant Commands. Alleen de minister van Defensie en de president van Amerika heeft de bevoegdheid om de overdracht van troepen tussen Combatant Commands goed te keuren.

Een Direct Reporting Unit (DRU) is een agentschap van het Department of the Air Force dat zich buiten de grenzen van de standaardhiërarchie van de organisatie bevindt, dus organisatorisch naast de DAF. Een DRU zal uitsluitend en uniek onder de controle van het hoofdkwartier van de luchtmacht staan, in plaats van te rapporteren via een belangrijk commando binnen de luchtmacht. Een DRU heeft een gespecialiseerde en beperkte missie, meestal met uitsluiting van andere taken, rapporterend aan alleen Air Staff. Een eenheid is een DRU omdat het specifieke en gerichte taken uitvoert, zoals juridische kwesties die de onafhankelijkheid van de eenheid noodzakelijk maken of andere factoren zoals zorgen over de nationale

veiligheid. De USAF heeft een zeer beperkt aantal DRU eenheden, namelijk: het Air Force District of Washington (AFDW) Joint Air base Andrews Naval Air Facility in Maryland, het Air Force Operational Test and Evaluation Center (AFOTEC) op Kirtland Air Force Base in New Mexico en de United States Air Force Academy (USAFA) in Colorado. De laag onder het DAF is het Field Operating Agency (FOA) en is een onderdeel van de luchtmacht dat direct rapporteert aan een functioneel manager van HQ USAF. Een FOA voert veldactiviteiten uit buiten het bereik van een van de belangrijkste opdrachten van de luchtmacht.

De derde laag in de organisatie is een Major Command (MAJCOM). Dit is het hoogste commandoniveau onder de Headquarters Air Force (HAF) en staat direct boven de Numbered Air Forces (NAF). De USAF is georganiseerd op functionele basis in de Verenigde Staten en een geografische basis in het buitenland. Een MAJCOM vertegenwoordigt een grote luchtmacht subdivisie met een specifiek deel van de luchtmacht missie. Sinds zijn oprichting in 1947 zijn er in totaal 27 organisaties aangewezen als belangrijke commando's. In de loop van de tijd is de rol van MAJCOM’s veranderd. Sommige MAJCOM’s werden vervangen door NAF's, terwijl sommige NAF's werden vervangen door MAJCOM's. Momenteel is de USAF georganiseerd in tien MAJCOMS (8 functionele en 2 geografische). De Air National Guard rapporteert aan het hoofdkwartier van de United States Air Force (HAF) en valt dus buiten deze lijst. Enkele voorbeelden van de MAJCOM’s, zijn: het Air Combat Command (ACC), het Air Mobility Command (AMC) en de United States Air Force Europe (USAFE). Een Numbered Air Force (NAF) is een soort organisatie in de luchtmacht van de Verenigde Staten die ondergeschikt is aan een Major Command (MAJCOM) en heeft operationele eenheden zoals Wings, Squadrons en Groups in zijn organisatie. In tegenstelling tot MAJCOM's, die vooral een managementrol hebben, is een NAF een tactische organisatie met een operationele focus en heeft niet dezelfde functionele staf als een MAJCOM. Numerieke aanduidingen voor NAF’s worden uitgeschreven zonder het gebruik van rangtelwoorden (bijvoorbeeld Eight Air Force in plaats van 8th Air Force). Eenheden die direct ondergeschikt zijn aan een NAF zijn over het algemeen genummerd als 6XX (waarbij XX het NAF-nummer is).

De vijfde laag in de USAF organisatie is de Wing. Wings hebben een specifieke missie met een specifieke scope en rapporteren aan een NAF of HQ USAF. Wings bestaan uit een of meer groepen en bestaan uit verschillende squadrons en vallen meestal onder bevel van een kolonel. Wings omvatten tegenwoordig zowel operationele eenheden als ondersteunende eenheden (onderhoudsgroepen, missiegroepen). Er zijn meestal drie hoofdtypen wings, namelijk: een operationele wing, een Air Base Wing en Specialized Mission Wing. Vanaf 30 september 2006 had de USAF 120 Wings, waaronder 57 vliegende Wings. Naast Wings, bestaan er in deze laag ook Groups. De Group was gedurende enkele decennia minder zichtbaar maar kwam terug naar de voorgrond tijdens een reorganisatie in de jaren negentig. Er zijn twee algemene soorten groepen, namelijk: Dependent Groups (operaties, logistiek, ondersteuning of medische eenheid) en Independent Groups (een groep met Wing functies maar qua grootte niet Wing waardig). Vanaf 30 september 2006 had de USAF 17 onafhankelijke Groups. Direct onder een Wing of Group, valt een Squadron en wordt beschouwd als de basiseenheid in de USAF. Squadrons bestaan meestal uit twee vluchten, een paar honderd mensen en 8 tot 24 vliegtuigen en wordt geleid door een Lieutenant Colonel. Een vlucht is de kleinste officiële capaciteit binnen de USAF en varieert gewoonlijk van een dozijn mensen tot meer dan honderd, of typisch vier vliegtuigen. Letteraanduidingen worden gebruikt, zoals Alpha Flight, Bravo Flight, etc.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden