Terug
Runway 28 Runway 28 Runway 28 Runway 28

Arctische Training met de Luchtmobiel; GLV-V, 12 december 2017

Trainen met het Regiment van Heutsz; Tekst en Afbeeldingen door Alex van Noye

Nadat er op 11 december veel sneeuw was gevallen in Nederland, was dit een ideale weerssituatie voor de militairen van de Luchtmobiele Brigade om onder deze omstandigheden te trainen. In samenwerking met de helikoptereenheden van het DHC van Gilze-Rijen werd er een oefening gehouden op de Oirschotse Heide.

De 11 Luchtmobiele Brigade (11 LMB) bestaat tegenwoordig uit ruim 2500 militairen en is opgeleid en getraind om door de lucht te worden ingezet met behulp van transporthelikopters. De commandant van de eenheid is een brigadegeneraal. De 11 LMB is gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De militairen van de 11 LMB zijn te herkennen aan de rode baret. De 11 LMB is opgebouwd uit een aantal infanterie bataljons en enkele ondersteuningseenheden. De eenheden waaruit de Luchtmobiele Brigade is opgebouwd, zijn: 11 Infanterie bataljon Luchtmobiel (Garderegiment Grenadiers en Jagers), 12 Infanterie bataljon Luchtmobiel (Regiment van Heutsz), 13 Infanterie bataljon Luchtmobiel (Regiment Stoottroepen Prins Bernhard), 11 Genie compagnie, 11 Geneeskundige Compagnie, 11 Bevoorradings compagnie en de 11 Herstel compagnie. De eenheden die onder de 11 LMB vallen zijn onderdeel van de Nederlandse Air Assault (AASLT). Luchtmobiele militairen verplaatsen zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig. Er zijn verschillende vormen van air manoeuvre acties, namelijk Air Assault, Air Mechanised en Airmobile & Airborne. Deze vormen zijn op volgorde helikopterlandingen met militairen, Forward Air Control door middel van doelen aanwijzen en parachute luchtlandingen.

De eenheid die na de hevige sneeuwval op de Oirschotse Heide zou trainen, was het 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel (12 infbat). Deze eenheid is bij de Koninklijke Landmacht bekend als het Regiment van Heutsz. Joannes Benedictus van Heutsz (Coevorden, 3 februari 1851 – Montreux, 11 juli 1924) was een Nederlands luitenant-generaal en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1904-1909) en militair en civiel gouverneur van Atjeh in Indonesië. Dit regiment werd opgericht op 1 juli 1950. De eenheid is vernoemd naar luitenant-generaal van Heutsz. Het regiment is de opvolger van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en zet de tradities van

dit leger voort. Ook draagt het de tradities van het NDVN (Nederlands Detachement Verenigde Naties) dat in de Koreaanse Oorlog vocht. Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel (AASLT). De eenheid is te herkennen aan de badge met daarop het indianenhoofd van de NDVN. Een luchtmobiel infanteriebataljon is opgebouwd uit een staf, drie infanteriecompagnieën en een patrouillecompagnie. Elk bataljon heeft ook een 'para'-compagnie met parachutisten in de gelederen. Ook het 12 infbat dus is opgebouwd uit een viertal compagnieën en een staf. Deze eenheden dragen namen uit het Nederlandse-Indiëleger. De eenheden die onder het 12 infbat vallen, zijn: A "Java" compagnie, B "Wonju" compagnie, C "Nudae" compagnie en het D "Atjeh" compagnie. De patrouille compagnie van het 12 infbat is de A compagnie en bestaat uit verkenners.

Op 12 december zou er met het 12 infbat een arctische training plaatsvinden op de Oirschotse Heide. Het hoofddoel van deze training was het bestormen en innemen van een vijandelijke stelling en deze bezet houden bij een tegenaanval. Voor deze interventie zou het 12 infbat met een lichte uitrusting worden gedropt op de heide. De militairen van de Luchtmobiel werden achter de bosrand afgezet met een Chinook helikopter. De helikopter landde op de sneeuwvlakte kort langs de bosrand. Langzaam rukten de troepen op naar de bosrand om vervolgens het bos in te gaan. De soldaten van de LMD stuitten al snel op een gesimuleerd mijnenveld in het bos dat vermeden moest worden. Met behulp van metaaldetectors werden de mijnen handig omzeild en kon de opmars verder. Nadat het bos was uitgekamd, verplaatsen de militairen zich naar de rand van het dorp. Achter de heuvel die tussen het bos en het dorp in ligt, werd de machschutter opgesteld. Langzaam omsingelden de militairen het dorp en de eerste schoten werden gelost. Er stonden enkele vijandelijke troepen op de uitkijktoren van het dorp. Met behulp van de machschutter werden deze al snel uitgeschakeld. Nu de aanval eenmaal was ingezet, zou het heel snel gaan. Kleine groepen militairen rukken op en bestormen het dorp over de heuvel heen. Elke keer als een groep stelling nam, ging de volgende groep soldaten weer een stuk verder het dorp in. De soldaten die stelling hadden, gaven de oprukkende militairen vuursteun in de rug.

In de gebouwen van het drop, stuitten de militairen op een sterke weerstand van de bezetters. Het drop dat was opgebouwd uit containers, moest ruimte voor ruimte worden uitgekamd om er zeker van te zijn dat alle vijandelijke militairen zijn uitgeschakeld of overmeesterd. In groepen van drie tot vier soldaten werden de ruimtes binnengedrongen en werden vijandelijke militairen uitgeschakeld. In minder dan 10 minuten was het hele dorp overmeesterd door de militairen van het 12 infbat. Nu de interventie was afgelopen, konden de medische ploegen de gewonden verzorgen. Voor de medische evacuatie (MEDEVAC) werd de hulp ingeroepen van een Cougar helikopter. Met groene rook werd de landingszone van de helikopter gemarkeerd. De Cougar zou landen achter het bos waar in eerste instantie de militairen waren gedropt. De militairen hadden nu het dorp onder controle. Dat gold echter niet voor de omgeving, dus moest er een verdediging worden opgezet. Al snel werd het dorp met een tegenaanval door vijandelijke troepen bestookt. Een vijandelijk voertuig kwam richting het dorp gereden. Haastig werd er geschreeuw “Pantzerfaust asap” door de militairen. Met behulp van dit mobiele antitankwapen, werd het voertuig snel uitgeschakeld en was de aanval afgeslagen. Met rode rook werd gesimuleerd dat het voertuig was uitgeschakeld. Na een aantal succesvolle acties was het weer tijd om de aftocht te blazen. De missie was succesvol volbracht en met groene rook werd de landingszone voor de Chinook aangegeven. Binnen een paar minuten was het 12 infbat weer vertrokken na een succesvolle missie.
Contact Facebook Youtube Airfighters Google+ Google Maps Over Runway 28 Blurb
© Copyright 2000-2019 AAM van Noye, Alle Rechten Voorbehouden